האופי המשלים של שיטות מחקר איכותניות וכמותניות במחקרים בתחום המדיה והתקשורת

סיכום בעברית בהיקף 925 מילים, של הפרק:

Jensen, K. B. (2002). The complementarity of qualitative and quantitative methodologies in media and communication research. In: A handbook of media and communication research: Qualitative and quantitative methodologies (pp. 254-272). London: Routledge.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
האופי המשלים של שיטות מחקר איכותניות וכמותניות במחקרים בתחום המדיה והתקשורת
Jensen, 2002

המחקר בתחום המדיה והתקשורת היה מחולק בעבר לשני מחנות דיכוטומיים. הפרק סוקר את השימוש בשתי שיטות המחקר, ומראה כיצד הן משלימות זו את זו במחקרים אמפיריים בתחום התקשורת.

מקונפליקט להשלמה
פרדיגמה - אוסף של הנחות אונטולוגיות, אפיסטמולוגיות ומתודולוגיות על המציאות והאופן בו יש לחקור אותה. ההבדלים בין פרדיגמות באים לידי ביטוי במתודולוגיה, או בכלים שמשמשים לצורך המחקר.
שיטת המחקר הכמותנית נחשבת לשיטה המתאימה ביותר לביסוס התרחשות חוזרת של אירועים או אובייקטים. גישות איכותניות חוקרות את ההתרחשות הבודדת של תופעה בעלת משמעות, בתוך הקונטקסט הרחב. אפשר לתאר את החוויה האנושית בצורה הוליסטית, ככזו של פרשנות מתמדת התלויה בהקשר, ואפשר להתייחס רק לסך חלקיה, לפרק אותה למונחים אופרציונאליים ולחקור אותה באמצעות ניסוי.
וובר הגדיר את הסוציולוגיה כ"מדע שמסה להבין בצורה פרשנת את הפעולה החברתית כדי לנסח הסברים של סיבה ותוצאה". אפשר למצוא חוקים מוכללים ואפשר למצוא אירועים בודדים ולחקור את הקשר שלהם לפילוסופיה, אסתטיקה ודיסציפלינות אחרות של מדעי הרוח. בסופו של דבר, מחקר כמותני בוחן את החברה כאובייקט, כלומר כמשהו אובייקטיבי, ומחקר איכותני בוחן את החברה באופן...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^