שדה הייצור התרבותי, או: היפוכו של העולם הכלכלי; ייצור של אמונה: תרומה לכלכלה של סחורה סימבולית / פייר בורדייה

סיכום בעברית בהיקף 900 מילים, של הפרקים:

Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed; The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods. In: Johnson, R. (Ed.) The field of cultural production: Essays on art and literature (pp. 29-111). Columbia University Press.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
שדה הייצור התרבותי, או: היפוכו של העולם הכלכלי; ייצור של אמונה: תרומה לכלכלה של סחורה סימבולית / פייר בורדייה
Bourdieu, 1993

שדה הייצור התרבותי, או: היפוכו של העולם הכלכלי
הקדמה
כאשר באים לנתח יצירת אומנות/ספרות יש לתת התייחסות לכל הסוכנים החברתיים אשר פועלים בתוך השדה התחום של היצירה הספציפית, וגם ליחסי הכוח שמתקיימים ביניהם. ניתוח כזה כולל התייחסות להפקה המטריאלית של האובייקט וגם לאופן ההפקה הסימבולית שלו (השיח סביבו) רק בדרך כזאת ניתן לעמוד על משמעותה המלאה של יצירת אומנות.

שדה הייצור התרבותי ושדה הכוח
שדה הייצור התרבותי פועל במסגרת שדה רחב יותר של יחסי מעמד שקיים בתוך החברה הרחבה. השחקנים של כל קבוצה תרבותית פועלים במסגרת מאבק להפוך את ההגדרות שלהם ליצירת אומנות להגדרה הדומיננטית של החברה.

מבנה השדה
היחס עם הקהל הינו מרכיב מהותי בערכו של יצירת האומנות. זהו יחס כלכלי ופוליטי. זהו יחס שמשתנה בהתאם ליצירת האומנות הספציפית ומקומה בהיררכיה החברתית הרחבה יותר (למשל אומנות גבוהה שמכוונת לאליטות לעומת אומנות פופולרית שמכוונת להמונים). שינויים במבנה השדה מתרחשים לרוב כשינויים אשר תלויים בשינויים היסטוריים. הופעתו של שחקן תרבותי חדש תשפיע על השדה...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^