ניתוח-על של דיווחי הורים ומורים על דיכאון בקרב תלמידים עם לקויות למידה: עדות לחשיבותה של הערכה ממקורות מידע מרובים

סיכום בעברית בהיקף 1660 מילים, של המאמר:

Nelson, J. M., & Harwood, H. R. (2011). A meta‐analysis of parent and teacher reports of depression among students with learning disabilities: Evidence for the importance of multi‐informant assessment. Psychology in the Schools, 48(4), 371-384.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ניתוח-על של דיווחי הורים ומורים על דיכאון בקרב תלמידים עם לקויות למידה: עדות לחשיבותה של הערכה ממקורות מידע מרובים
Nelson & Harwood, 2011

תקציר
ביצענו מטאנליזה כדי להדגים סימפטומים דפרסיביים אצל תלמידים לקויי למידה (LD) באופן בו הם דווחו ע"י הוריהם ומוריהם. מטאנאליזה של דיווחים עצמיים של תלמידים לקויי למידה אשר נעשתה ב2006 הושוותה לתלמידים ללא לקויות למידה הצביעה על כך שתלמידים עם לקויות למידה דיווחו על רמה גבוהה יותר של סימפטומיים דפרסיביים בשיעור נמוך יחסית.
במטאנליזה שאנחנו ביצענו כללנו 31 מחקרים אשר בחנו סיפטולוגיה דפרסיבית אצל לקויי למידה בגילאי בית הספר.האפקט הכללי של הגודל נמצא משמעותי מן הבחינה הסטטיסטית והצביע על כך שהורים ומורים דיווחו על סימפטולוגיה דפרסיבית רבה יותר אצל תלמידים עם לקויות למידה לעומת תלמידים ללא לקויות למידה.כשמכלילים תוצאות אלו עם תוצאותיהם של מאג וריד,ניתן להציע כי הדיווחים של מורים והורים לתלמידים לקויי למידה חמורים יותר מאשר הדיווחים העצמיים של תלמידים לקויי למידה.
תלמידים עם לקויות למידה הם קבוצה מיוחדת של תלמידים, הקשורה בסיכון מוגבר לדפרסיה. חוקרים רבים מצאו כי ילדים אלה חווים סימפטומים דפרסיביים רבים יותר מאשר תלמידים ללא-לקויות למידה .
ממצאים אלה אינם מפתיעים, בהינתן מחקר אורך שלפיו הקשיים בלימודים בילדים אלה מקדימים את התפתחותה של הסימפטומטולוגיה הדפרסיבית. המחקרים מראים, שכאשר פסיכולוגים של בית הספר מטפלים בתלמידים עם לקויות למידה, הם מגלים לא רק קשיי למידה שלהם, אלא גם מצב רגשי הקשור בקשיים אלה. מאחר שיחידים עם לקויות למידה הם הקבוצה הכי גדולה של תלמידים שזכתה לשירותי חינוך מיוחד (שיעור של כ- 50 אחוזים) הרי שזיהוי וקביעה של דרגת החומרה של הסימפטומים הדפרסיביים שלהם יכולה להיות פרקטיקה שכיחה של הפסיכולוגים של בית הספר.
התוצאות של ניתוח-על קודם הראה, שהסימפטומטולוגיה הדפרסיבית של לקויות למידה היא מוגזמת. החוקרים מצאו 15 מחקרים – ומהם חישבו את שיעור ההבדלים בציונים הממוצעים של תלמידים בגיל בית הספר ללא לקויות למידה במדדים של דפרסיה בדיווח עצמי. אף על פי שנמצא הבדל מובהק מן הבחינה הסטטיסטית בין הקבוצות, גודל ההבדל היה קטן. התלמידים עם לקויות למידה דיווחו על סימפטומים של דפרסיה שהיו גבוהים רק מעט לעומת התלמידים ללא...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^