מערכת היחסים בין מסוגלות עצמית בקבלת החלטות לגבי קריירה, חרדה תכונתית ורגשנות בקרב סטודנטים לתואר ראשון

סיכום בעברית בהיקף 1853 מילים, של המאמר:

Işik, E. (2012). The relationship of career decision self-efficacy, trait anxiety, and affectivity among undergraduate students. Psychological reports, 111(3), 805-813.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מערכת היחסים בין מסוגלות עצמית בקבלת החלטות לגבי קריירה, חרדה תכונתית ורגשנות בקרב סטודנטים לתואר ראשון
Işik, 2012

תקציר
מחקר זה בוחן את מערכת היחסים בין מסוגלות עצמית בדבר קבלת החלטות בנושא קריירה ובין חיים אישיים-רגשיים, כולל חרדה תכונתית ורגשות חיוביים ושליליים במדגם של 249 סטודנטים לתואר ראשון. לצורך המחקר השתמשו בגרסה בשפה התורכית של שאלון בעל סקלה קצרה הבוחן מסוגלות עצמית בדבר קבלת החלטות בנושא קריירה, כלי למדידת רגשות חיוביים ושליליים ובשאלון להערכת תכונת החרדה. מסוגלות עצמית גבוהה בדבר קבלת החלטות בנושא קריירה נמצאה קשורה עם נטייה גבוהה יותר של רגשות חיוביים ועם נטייה לחרדה ורגשות שליליים נמוכים יותר. תכונת החרדה ורגשות חיוביים נמצאו כמנבאים המובהקים של מסוגלות עצמית גבוהה בדבר קבלת החלטות בנושא קריירה. נידונו יישומים עבור ייעוץ לקריירה ורעיונות למחקרי המשך.

מסגרת תיאורטית
למרות שייעוץ אישי וייעוץ לקריירה נתפסים לרוב כיחידות נפרדות, ישנם חוקרים אשר מאמינים כי הכרחי לערוך אינטגרציה ביניהם. מרבית הצעות אלו הינן תיאורטיות ומצריכות המשך בחינה אמפירית. חוקרים מצאו הוכחה מובהקת לקשר בין דכאון, השפעות חיוביות ובין מסוגלות עצמית בתחומים ספציפיים של אקדמיה וקריירה והציעו המשך בחינה של משתנים נוספים כגון חרדה. חוקר אחר מצא כי השתתפות סטודנטים בקבוצות לייעוץ קריירה מציגה ירידה במצבי חרדה.
מסוגלות עצמית בדבר קבלת החלטות בנושא קריירה, הנגזרת מהתיאוריה החברתית-קוגניטיבית של בנדורה, הינה אמונת הפרט כי הוא מסוגל להשלים בהצלחה משימות הכרחיות לקבלת החלטות בנושא קריירה. משימות אלו הן: (א) הערכה עצמית מדויקת (ב) איסוף מידע בנושא תעסוקה (ג) בחירת מטרות (ד) תכניות עתיד (ה) פתרון בעיות. לכן, מסוגלות עצמית בדבר קבלת החלטות בנושא קריירה גבוהה מיוחסת למסוגלות עצמית גבוהה בנוגע למשימות אלו. אמונה בדבר מסוגלות עצמית משחקת תפקיד מרכזי בחיי סטודנטים מאחר והיא מנבאת את העניין, מטרות, בחירות וביצועי הפרט בתחום הקריירה. כמו כן היא קובעת את מידת המאמץ שאנשים ישקיעו ואת מידת ההתמדה גם אם יעמדו מול מכשולים.
למרות שמחקרים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^