חקירת השינויים המרחביים והעונתיים של אפקט אי החום העירוני בעיר ג'ייפור והקשר שלהם לצמחיה, עיור וגובה טופוגרפי

סיכום בעברית בהיקף 1034 מילים, של המאמר:

Mathew, A., Khandelwal, S. & Kaul, N. (2017). Investigating spatial and seasonal variations of urban heat island effect over Jaipur city and its relationship with vegetation, urbanization and elevation parameters. Sustainable Cities and Society, 35, 157-177.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
חקירת השינויים המרחביים והעונתיים של אפקט אי החום העירוני בעיר ג'ייפור והקשר שלהם לצמחיה, עיור וגובה טופוגרפי
Mathew et al., 2017

תקציר
המאמר עוסק בגורמים שונים המשפיעים על אפקט "אי חום עירוני" (urban heat island- UHI) באזור העיר ג'ייפור, בירת מדינת ראג'סטאן בצפון מערב הודו. במחקר נאספו נתונים מהאזור שנמדדו במשך 12 שנים, משנת 2003 עד 2015, במשך שמונה לילות רצופים בשלוש עונות שונות בשנה: עונת הקיץ, עונת החורף, ועונת המונסונים. המשתנים המרכזיים שנאספו וחושבו הם טמפרטורת פני הקרקע, אפקט "אי חום עירוני" שהוגדר כהפרש בין הטמפרטורה באזורים עירוניים וטמפרטורה באזורים כפריים, אחוזי אטימות שטח פני הקרקע, מדדים לכמות הצמחייה באזור, והגובה הטופוגרפי.

מבוא
במבוא של המאמר מתוארים תהליכי העיור, שהופכים אזורים של צמחייה ירוקה ואזורי סחף לאזורי קרקע אטומים, שנוצרים בעקבות שימוש בחומרים כמו בטון, לבנים, אספלט או חומרים אחרים לצורך סלילת כבישים, בניית בניינים, מגרשי חנייה וכדומה. כתוצאה משינוי פני השטח, מאפיינים רבים של פני הקרקע של כדור הארץ עוברים שינויים בהרכבם מבחינת מאפיינים רבים כמו לחות, חום, וכן הלאה. שינויים אלה גורמים שבאזורים עירוניים נוצר אפקט שנקרא "אי חום עירוני", שהוא אפקט שגורם לכך שאזורים עירוניים הופכים חמים יותר מאשר אזורים כפריים, כאשר הסיבה העיקרית לכך היא ההבדל במבנה הקרקע. המשתנה שפותח בשנים האחרונות לצורך מדידה של אפקט...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^