הערכת הגורמים המעצבים את הדפוסים הגלובליים של מבנה הנוף של צמחייה עירונית

סיכום בעברית בהיקף 900 מילים, של המאמר:

Dobbs, C., Nitscke, C. & Kendal, D. (2017). Assessing the drivers shaping global patterns of urban vegetation landscape structure. Science of the Total Environment, 592, 171-177.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הערכת הגורמים המעצבים את הדפוסים הגלובליים של מבנה הנוף של צמחייה עירונית
Dobbs et al., 2017

תקציר
המאמר עוסק בדפוסים המבניים של פריסת צמחייה באזורים עירוניים ברמה עולמית-גלובלית, ובגורמים המשפיעים על דפוסים אלה. במחקר נבחרו מאה ערים גדולות ברחבי העולם, בחלוקה לשש יבשות שונות, ומכל עיר נאספו נתונים דמוגרפיים כגון מספר התושבים, מרכיבים סוציו-אקונומיים כמו תוצר מקומי גולמי ומדד ג'יני, מרכיבים אקלימיים כמו משקעים וטמפרטורה, ומאפיינים טופוגרפיים כמו גובה. מטרת המחקר הייתה לבדוק אילו מבין גורמים אלו משפיעים במידה הרבה ביותר על דפוסי פיזור הצמחייה באזור.

מבוא
תהליכי העיור משנים באופן מתמיד את המבנה ואת שטחן של ערים. כתוצאה משינויים אלה השטח העירוני גדל, כמות התושבים גדלה, ובמקרים רבים מתקיימת פגיעה סביבתית שנגרמת כתוצאה מגורמים שונים כגון ניצול משאבים טבעיים, ומתרחשים שינויים במערכת האקולוגית באזור. מדיניות תכנון הערים ברמה המקומית והבינלאומית יכולה לצמצם באופן משמעותי ואפילו להפוך לחיוב את ההשפעות השליליות של גורמים אלה, על ידי שילוב בין תהליכי העיור לתהליכי בניית ערים ירוקות. על מנת להצליח לשלב בין התרחבות עירונית לבין פיתוח סביבתי, קובעי המדיניות ומתכנני הערים צריכים להכיר את ההשפעות של תהליכי העיור על שינויים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^