התפקיד המתווך של חיבור לאינטרנט, חברים מקוונים ומצב-רוח בניבוי בדידות בקרב תלמידים עם ובלי לקויות למידה, בסביבות חינוכיות שונות

סיכום בעברית בהיקף 1638 מילים, של המאמר:

Sharabi, A., & Margalit, M. (2011). The mediating role of internet connection, virtual friends, and mood in predicting loneliness among students with and without learning disabilities in different educational environments. Journal of learning Disabilities, 44(3), 215-227.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
התפקיד המתווך של חיבור לאינטרנט, חברים מקוונים ומצב-רוח בניבוי בדידות בקרב תלמידים עם ובלי לקויות למידה, בסביבות חינוכיות שונות
Sharabi & Margalit, 2010

תקציר
המחקר בחן את תרומת מודל רב ממדי של גורמי הגנה וגורמי סיכון, להסבר תחושת הבדידות של מתבגרים עם ליקויי למידה (LD). מטרת המחקר הייתה לזהות את הגורמים המתווכים תחושת בדידות בקרב 716 מתבגרים, הלומדים בבתי ספר תיכוניים או במרכזי חינוך לנוער בסיכון, בכיתות י' עד יב'. במחקר נעשה שימוש בחמישה שאלוני מחקר: בדידות, תקשורת אינטרנטית, מצב רוח והישגיות חברתית ואקדמית. התוצאות איששו את מודל הבדידות, נמצא כי השימוש באינטרנט כאמצעי לתקשורת בינאישית עם חברים קשורה לתחושות נמוכות של בדידות ואילו חברויות וירטואליות, כלומר, קשר של התלמיד עם חבר שהוא מכיר ומתקשר עימו דרך האינטרנט, קשור לתחושת בדידות גדולה יותר. בנוסף נמצא כי מצב רוח ומוטיבציה הנם משתנים המנבאים את תחושת הבדידות של התלמידים וחומרת הלקות נמצאה כמשתנה המנבא את רמת תחושת הבדידות.

מסגרת תיאורטית
מרבית המחקרים שעסקו בתלמידים בעלי לקות למידה, התמקדו באי הצלחתם הלימודית, יותר מאשר בתפקודם והצלחתם התחום הרגשי והחברתי. נמצא כי תלמידים בעלי לקות למידה, חווים תחושות שליליות כגון בדידות ומצב רוח שלילי, יותר מאשר בני גילם. המחקר הנוכחי העריך מודל רב מימדי של בדידות, תוך התייחסות לגורמי סיכון פנימיים וחיצוניים בקרב מתבגרים בעלי לקות למידה.

המשתנה התלוי: בדידות
בדידות היא תחושה סובייקטיבית, המשקפת את חוויות החיים, מאפיינים אישיים, תנאי סביבה ומגלה חוסר שביעות רצון מהאיכות או מכמות יחסי הגומלין של הפרט. מחקרים קודמים מצאו, כי יחסים עם חברים והתנסויות חברתיות נמצאו קשורים לתחושת בדידות. ילדים שדיווחו כי יש להם חבר טוב נמצאו פחות בודדים מילדים ללא חבר טוב, ללא קשר לרמת המקובלות החברתית שלהם. קבלה חברתית ואיכות החברות תורמים, כל אחד בנפרד, לניבוי בדידות בנוסף, יכולת חברתית, נמצאה קשורה לרמות נמוכות של בדידות.
תלמידים בעלי לקות למידה שנטו לפחות הסתגלות חברתית וחוו דחייה מחבריהם, היו צפויים להתנסות ברמות גבוהות של בדידות, יותר מאשר ילדים ללא לקות למידה. במחקרים אשר בחנו את ההבדלים בתחושת הבדידות בין תלמידים בעלי לקות למידה לבין תלמידים ללא לקות למידה, נמצא כי תלמידים בעלי לקות למידה חוו תחושת בדידות ברמות גבוהות יותר מאשר תלמידים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^