השוואת המסוגלות עצמית, מצב-הרוח, המאמץ והתקווה בין תלמידים עם לקויות למידה לבין תלמידים ללא לקויות למידה

סיכום בעברית בהיקף 1746 מילים, של המאמר:

Margalit, M., Ziv, O., Ziman, T. (2006). Comparisons of Self-Efficacy, Mood, Effort and Hope Between Students with Learning Disabilities and Their Non-LD-Matched Peers. Learning Disabilities Research & Practice, 21(2), 111-121.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
השוואת המסוגלות עצמית, מצב-הרוח, המאמץ והתקווה בין תלמידים עם לקויות למידה לבין תלמידים ללא לקויות למידה
Margalit et al., 2006

תקציר
מטרת המאמר הינה להשוות תפיסות של מסוגלות עצמית, מצב רוח, מאמץ ותקווה בקרב 123 מתבגרים עם לקויות למידה למול 123 מתבגרים ללא לקות למידה. במחקר זה הוצמדו המתבגרים לזוגות עם וללא לקויות למידה על פי רמת הישגים אקדמיים ולפי מגדר.
התוצאות הראו כי מתבגרים עם לקויות למידה דיווחו על מסוגלות עצמית נמוכה הן מבחינת ההישגים האקדמאיים והן מבחינה חברתית. בנוסף נמצא כי מתבגרים על לקויות למידה דיווחו על מצב רוח שלילי, רמות נמוכות יותר של תקווה ופחות השקעה ומאמצים בכל הנוגע ללימודים. יחד עם זאת לא נמצא הבדל מובהק בהיבט הרגשי של המסוגלות העצמית.

מבוא
מסוגלות עצמית ותפיסה עצמית
מסוגלות עצמית הינה הדרך שבה שופט הפרט את יכולתו להתמודד בהצלחה עם מטלה מסוימת. מסוגלות עצמית נבנית באמצעות חוויות של חקירה, קיומו של מודל לחיקוי והוראה ישירה, והיא מוכללת על ידי הילדים למגוון תחומי חיים. בנדורה התמקד בארבעה תהליכים: רגשי, קוגניטיבי, מוטיבציוני וקבלת החלטות המשפיעים על תפיסות המסוגלות העצמית והתפתחות האישית. בתחום הקוגניטיבי, ישנה השפעה על קשב, הבנה ותהליכי זיכרון. בתחום הרגשי ישנה השפעה על מידת עמידות הפרט למצבי לחץ ואכזבה.
בספרות המחקרית ישנה הבחנה בין מסוגלות עצמית לבין תפיסה עצמית. חוקרים קודמים טענו כי מסוגלות עצמית ותפיסה עצמית הן שתי פרספקטיבות שונות של הסתכלות על הפרט. בעוד שמסוגלות עצמית הינה מידת ההערכה שלאדם יש כלפי יכולותיו, תפיסה עצמית מתייחסת לערך הנתפס של העצמי. אנשים שואלים עצמם שאלות שונות בבואם לבחון את אמונותיהם לגבי מסוגלות עצמית ותפיסה עצמית.
מחקרים הראו כי אמונות של מסוגלות עצמית קשורות במידה רבה יותר להישגים אקדמאיים לעומת אמונות של תפיסה עצמית, וכי הן הרבה פחות מושפעות מהקשרים תרבותיים. מחקרים רבים הראו כי ילדים בעלי לקויות למידה, דיווחו על תפיסה עצמית נמוכה יותר בעיקר בכל הקשור להישגים אקדמאיים. זאת לעומת בני גילם אשר אינם סובלים מלקויות למידה. בדומה לכך, במחקרים שנערכו על מסוגלות עצמית, נמצא כי למבוגרים בעלי לקויות למידה ישנה מסוגלות עצמית נמוכה לגבי הישגיהם האקדמאיים אשר מובילה לירידה ניכרת ביכולותיהם האקדמאיות.עובדה זו הינה בעלת חשיבות רבה, משום שנמצא כי תפיסת המסוגלות העצמית היא מנבאת של הישגים אקדמיים ושל...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^