השפעות מתווכות של יסוד ההערכה העצמית על הקשר בין תמיכה חברתית ושביעות רצון מחיים

סיכום בעברית בהיקף 3035 מילים, של המאמר:

Guoping, S. Feng, K. & Weitao, J. (2013). Mediating Effects of Core Self-Evaluations on The Relationship Between Social Support and Life Satisfaction. Social Indicators Research, 114(3), 1161-1169.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
השפעות מתווכות של יסוד ההערכה העצמית על הקשר בין תמיכה חברתית ושביעות רצון מחיים
Guoping et al., 2013

תקציר
מחקר זה בחן את ההשפעה המתווכת של יסוד ההערכה העצמית על הקשר בין תמיכה חברתית ושביעות רצון מהחיים במבוגרים סיניים. 342 (141 גברים ו201 נשים) מבוגרים ממינלנד בסין השלימו את הסולם הרב ממדי של תמיכה חברתית נתפסת, סולם של הערכה עצמית וסולם של יסוד שביעות רצון מהחיים. מתאמי התוצאות הצביעו על כך שהתמיכה החברתית הייתה קשורה ליסוד ההערכה העצמית ולשביעות רצון מהחיים, ויסוד ההערכה העצמית הייתה קשורה לשביעות רצון מחיים. תוצאות השימוש במודל משוואות מבניות הראו כי יסוד ההערכה העצמית תיווכו באופן חלקי את הקשר בין תמיכה חברתית לשביעות רצון מהחיים. יתר על כן, ניתוחי ריבוי הקבוצות הצביעו על כך שהשבילים במודל התיווך לא היו שונים על בין המינים. המשמעות והמגבלות של התוצאות יידוינו.

1. מבוא
תחושת רווחה סובייקטיבית, הערכה קוגנטיבית ורגשית של אנשים בחייהם, כבר תפסה שטח חשוב במחקר הפסיכולוגיה החיובית. תחושת רווחה סובייקטיבית מכילה מרכיב קוגניטיבי ומרכיב רגשי. המרכיב הקוגניטיבי של תחושת רווחה סובייקטיבית מתייחס לשביעות הרצון מחיים שהיא הערכה קוגניטיבית גלובלית של שביעות רצון מחייו של אדם בכללותם. המרכיב הרגשי של תחושת רווחה סובייקטיבית מתייחס להשפעה החיובית ולהשפעה השלילית, הרמות אשר נחשבות כמצביעות על הרמה של תחושת הרווחה הסובייקטיבית. למרות שבמחקרים רבים שני המרכיבים של תחושת הרווחה הסובייקטיבית נמצאו קשורים, הם אינם זהים .(Diner, 1994) לדוגמה, Lucas et al. (1996) הוכיחו כי שביעות רצון מהחיים הינה מושפעת משניהם, מתבחינים חיוביים ושלילים. המחקר הנוכחי מתמקד במרכיב הקוגניטיבי של תחושת הרווחה הסובייקטיבית.
תמיכה חברתית נתפסת כתפיסה או ניסיון של אהבה ודאגה ל, הערכה ל וחלק מרשת חברתית של סיוע וחובות הדדיים (Wills, 1991). ישנה הסכמה כללית כי התמיכה חברתית קשורה באופן חיובי לתחושת הרווחה הסובייקטיבית (Kahn et al., 2003). חלק מהמחקרים אפילו מראים כי התמיכה חברתית היא הכרחית לרווחה (Diener & Oishi, 2005). מחקרים רבים סיפקו ראיות לקשר החיובי בין התמיכה החברתית לשביעות רצון מהחיים, גם אם שליטה מסוימת במשתנים, לדוגמא, בדידות, הערכה עצמית, אינטליגנציה רגשית (Cooper et al., 1992).
עוד משתנה שנבדק ביותר, כי הוא קשור לשביעות רצון מהחיים הוא יסוד הערכה עצמית. יסוד הערכה עצמית הוא מבנה אישיות רחב המסומן על ידי ארבע תכונות ספציפיות: 1 הערכה עצמית המתייחסת שהאדם עושה הערכה הבסיסית לשוויו; 2 מסוגלות עצמית כללת, ההערכה הגלובלית של אדם ביכולתו לגייס את המוטיבציה והיכולות הדרושות לו להשגת תוצאות חשובות; 3 מוקד שליטה, המידה שבה אדם מאמינה שהוא שולט באירועים בחיים שלו ; 4 נוירוטיות, חוסר היציבות הרגשית של אדם ונטייתו להתעכב על השלילי (Judge et al., 2004). יסוד ההערכה העצמית הוכחה כבעלת מתאם חזק לכל רכיב של תחושת ההערכה הסובייקטיבית במחקרים רבים בעבר. אנשים עם רמות גבוהות של הערכה עצמית דיווחו על שביעות רצון מחיים גבוהה יותר, השפעה חיובית יותר ועל פחות השפעה שלילית (Judge et al., 2005).
מחקרים קודמים הראו כי התמיכה חברתית קשורה להערכה עצמית (Brown et al., 1986), ליעילות עצמית כללית (Anderson et al., 2006), למוקד שליטה (Sarason et al., 1983) ולנוירוטיות (Reis et al., 2011). לכן, תמיכה חברתית ויסוד הערכה עצמית צריכות להיות קשורות באופן חיובי. כמה ראיות תומכות בהשערה זה. לדוגמה, Brunborg (2008) הצביע על כך שאנשים עם יותר תמיכה חברתית נטו לעסוק ביסוד הערכה עצמית גבוהה יותר.
תמיכה חברתית נראית כמשפיעה על רווחה הן במישרין והן בעקיפין, באמצעות מנגנונים קוגניטיביים מסוימים, גורמי אישיות (למשל, אופטימיות, תקווה,...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^