הפרה של אמות מידה פיננסיות והתגובה החשבונאית של המנהלים

סיכום בעברית בהיקף 1647 מילים, של המאמר:

Sweeney, A. P. (1994). Debt-covenant violations and managers' accounting responses. Journal of accounting and Economics, 17(3), 281-308.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הפרה של אמות מידה פיננסיות והתגובה החשבונאית של המנהלים
Sweeney, 1994

תקציר
מחקר זה בוחן את השינויים החשבונאיים, את עלות ההפרה, ואת ההפרות של אמות מידה חשבונאיות בקרב 130 חברות שדיווחו על הפרות בדוחותיהן השנתיים. נמצא שמנהלים של חברות מגיבים להפרה בשינויים חשבונאיים המגדילים א ההכנסות, ושעלויות ההפרה המוטלות על ידי המלווים, וכן הגמישות החשבונאית, הן גורמים חשובים המשפיעים על התגובה החשבונאית של המנהלים. כמו כן המחקר מראה שהסכמי הלוואה פרטיים הם הראשונים שמופרים, וכי הגבלות על השווי-נטו ועל ההון החוזר הן ההגבלות שמופרות באופן התדיר ביותר. לבסוף, המחקר מראה כי ב-52% מהמקרים המלווים דורשים מהלווים ויתורים על מנת לפתור את ההפרות.

1. מבוא
ההתניות באגרות החוב נחשבות לאחד הגורמים המשפיעים על בחירת המדיניות החשבונאית על ידי מנהלים. עם זאת, הממצאים האמפיריים לגבי טענה זו הם מעורבים. ניתוחים חתך, המשווים בין מקרים בדרך כלל תומכים בטענה הזאת, אולם מחקרי אורך הבודקים את המדיניות החשבונאית של מנהלים סמוך להפרה של ההתניות מניבים תוצאות לא עקביות.
על מנת לספק בדיקה ישירה של ההנחה שמנהלים משנים את התהליכים החשבונאיים כתגובה להפרה של התניות שמקורן באגרות חוב (כלומר, אמות מידה פיננסיות), המחקר בודק סדרה עתית של בחירות חשבונאיות של מנהלים לפני ההפרה, ומתעד האם המנהלים משנים את התהליכים החשבונאיים לפני ההפרה, איזה סוג של תהליכים הם משנים,מתי הם מבצעים את השינוי, ובאיזו מידה השינויים הללו משפיעים על ההגבלות שנובעות מההתניות הפיננסיות.
המחקר מתבסס על קבוצת ביקורת כנקודת ייחוס המייצגת מדיניות חשבונאית יעילה. עם זאת, למסקנות המחקר יכול להיות הסבר חלופי, והוא שהשינויים במדיניות החשבונאית נובעים מהקשיים התזרימיים בפניהם עומדות חברות אלה, או בשל הירידה בשווי-נטו עצמה (ולא כהתניה באגרות החוב).
המחקר מחדש בכך שהוא בודק הפרה של מגוון של הגבלות ולא רק הגבלה על דיבידנדים, כמו במחקרים קודמים. כמו כן המחקר בודק שינויים במדיניות החשבונאית, ולא רק צבירות אבנורמליות כמו במחקרים קודמים. כמו כן המחקר מחדש בכך שהוא בודק גם את ההשפעה של הגמישות החשבונאית על תגובת המנהלים.

2. קשר למחקרים קודמים
השערה מבוססת במחקר החשבונאות הוא שמנהלים משנים את המדיניות החשבונאית כדי להתאים לדרישות החשבונאיות שמקורן באמות מידה הפיננסיות בסכמי...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^