דיווח שגוי על ביצועי התאגיד

סיכום בעברית בהיקף 1448 מילים, של המחקר:

Bar-Gill, O., & Bebchuk, L. (2003). Misreporting corporate performance. Cambridge: Harvard University.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
דיווח שגוי על ביצועי התאגיד
Bar-Gill & Bebchuk, 2003

תקציר
מאמר זה מפתח מודל לתיאור הגורמים וההשלכות של דיווח שגוי על ביצועי התאגיד. דיווח שגוי כולל את כל הפעולות, גם חוקיות וגם לא חוקיות, המאפשרות למנהלים של חברות בעלות ערך נמוך להצהיר הצהרות המתאימות לאלה המוצהרות על ידי חברות בעלות ערך גבוה.
המודל מראה שאפילו מנהלים שלא יכולים למכור את המניות שלהם בטווח הקצר יכולים לבצע דיווח שגוי, על מנת לשפר את התנאים בהם החברה תוכל לגייס הון עבור פרוייקטים חדשים או רכישות. כאשר מנהלים עשויים למכור חלק מהמניות שלהם בטווח הקצר, התמריצים לדיווח שגוי עולים וכן מקרי הדיווח השגוי, ברמה התלויה בכמות המניות שהמנהלים יכולים למכור ובשאלה האם הם יכולים למכור את המניות מבלי שהשוק ידע על כך.
להשקעות בעקבות דיווח שגוי יש מחירים כלכליים ממשיים. הם מסלפים את החלטות המימון וההשקעה, כך שחברות המדווחות באופן שגוי מגייסות יותר מדי הון עצמי, וחברות שאינן מדווחות דיווח שגוי מגייסות פחות מדי. חשבונאות וסביבה חוקית חלשות מגבירות את השכיחות של דיווחים שגויים וכתוצאה מכך את העיוות בהקצאת המשאבים.
הניתוח מספר ניבויים רבים שניתנים לבדיקה, לגבי העיתוי, הענפים, וסוג החברות בהן עשוי להתרחש דיווח שגוי. הניתוח ניתן ליישום גם עבור ממשל תאגידי ותגמול מנהלים.

מבוא
שיעור תיקוני הדיווחים עולה בשנים האחרונות. מחקרים קודמים בנושא בודקים את הסיבות והתוצאות של דיווח שגוי. הכוונה גם להטעיה לא חוקית אך גם לדיווחים חוקיים שמטרתם להקשות על המשקיעים להבחין בין החברה לחברות בעלות שווי גדול יותר. במחקר הנוכחי החוקרים פיתחו מודל, שהניב ניבויים רבים הניתנים לבדיקה אמפירית.
על מנת לבדוק את הגורמים והתוצאות של הדיווח השגוי, המודל כלל 5 שלבים:
שלב מוקדם, בו המנהלים מחליטים כמה להשקיע ביצירת הזדמנויות לעשות שימוש בדיווח שגוי לטווח קצר, באירוע בו הם מבינים שלחברה יש ערך נמוך. שלב שני, בו המנהלים לומדים האם לטווח ארוך החברה תהיה...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^