המשגה מחדש של רגש ומוטיבציה ללמידה בהקשרי כיתה

סיכום בעברית בהיקף 764 מילים, של המאמר:

Meyer, D. K., & Turner, J. C. (2006). Re-conceptualizing emotion and motivation to learn in classroom contexts. Educational Psychology Review, 18(4), 377-390.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
המשגה מחדש של רגש ומוטיבציה ללמידה בהקשרי כיתה
Meyer & Turner, 2006

תקציר
בכדי לעדכן ולשפר לימוד ולמידה בכיתה, יותר מפעם, חוקרי חינוך צריכים לתאר מרכיבים חיוניים של סביבות למידה חיוביות ביעילות. במאמר זה נדון באופן בו ממצאי במחקר שערכנו אודות מוטיבציה בכיתה הובילו לבחינה מחודשת של רגשות. אנו מתארים כיצד תאוריות מוטיבציה כגון תאוריית לקיחת הסיכונים האקדמית, תאוריית הזרימה ותאוריית המטרה סייעו להבנת רגשות במחקר הכיתתי. על פי הממצאים, שילוב הילדים בלמידה מצריך חוויות רגשות חיוביות עקביות שתורמות לאקלים כיתתי המהווה את הבסיס ליחסי ואיטרקציות מורה-תלמיד חיוניות למוטבציה ללמוד. אנו מסיקים כי יש לשלב רגש, מוטיבציה וקוגניציה באופן תאורטי ומתודולוגי כדי לקדם את המחקר. יש צורך בשיטות ובתאוריות חדשות ואף בדפוסים חדשים של שיח אינטלקטואלי. אנו מסכמים את המאמר בדיון על כיוונים חדשים ליצירת מושגים ולמחקר בכיתות בדרכים שיערבו בחינה של רגשות התלמידים והמורים.

מבוא
בעבר נמצא קשר חזק בין רגשות למוטיבציה של תלמידים בכיתה וכן ליכולות קוגנטיביות. רגשות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^