אקלים אירגוני ופרקטיקות הטיפול של אחיות בתי חולים: מחקר שיטות מעורבות

סיכום בעברית בהיקף 628 מילים, של המאמר:

Roch, G., Dubois, C. A., & Clarke, S. P. (2014). Organizational Climate and Hospital Nurses' Caring Practices: A Mixed‐Methods Study. Research in nursing & health, 37(3), 229-240.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
אקלים אירגוני ופרקטיקות הטיפול של אחיות בתי חולים: מחקר שיטות מעורבות
Roch et al., 2014

תקציר
אקלים ארגוני בסביבות של טיפול בריאותי משפיע על תוצאות המטופלים, אך השפעתו על הגשת הטיפול הסיעודי נותרה לא מובנת במידה מספקת. במחקר עירוב שיטות זה, סקרי אחיות (N=292) שולבו עם ניתוחי מקרה איכותניים של 15 אחיות רשומות לטיפול ישיר, צוות סיעוד, ומנהלים. האקלים הארגוני הסביר 11% מהשונות בדיווח תדירות פרקטיקות הטיפול של האחיות הרשומות. מידע איכותני מעיד על האפשרות שפרקטיקות הטיפול מושפעות על ידי שילוב של מימדי אקלים ארגוני עם מאפייני האחיות והמטופלים. אינטנסיביות עומס העבודה וערפול תפקידי הובילו אחיות רשומות להשאיר פרקטיקות טיפוליות רבות לאחיות המעשיות ולצוות הסיוע. התערבויות מערכתיות נדרשות לשיפור האקלים הארגוני ולתמיכה במעורבות האחיות הרשומות בטווח המלא של הפרקטיקות הטיפוליות.

מבוא
פרקטיקות הטיפול...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^