האצלת סמכויות: כיצד היא נתפסת בעיני אחיות ברפואת חרום?

סיכום בעברית בהיקף 819 מילים, של המאמר:

Standing, T. S., & Anthony, M. K. (2008). Delegation: What it means to acute care nurses. Applied Nursing Research, 21(1), 8-14.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
האצלת סמכויות: כיצד היא נתפסת בעיני אחיות ברפואת חרום?
Standing & Anthony, 2008

תקציר
ככל שהעלויות של שירותי הבריאות עולות, אחיות מאצילות יותר ויותר פעולות לסניטרים. מטרת מחקר זה היא לתאר את האצלת הסמכויות מנקודת המבט של האחיות ברפואת חרום. לצורך כך, נותחו ראיונות עם אחיות, ומתוך ראיונות אלה פותח תיאור של המשמעות של האצלת הסמכויות. נעשה שימוש במודל של מבנה, תהליך ותוצאה על מנת לארגן את הממצאים. תהליך האצלת הסמכויות מתמקד בתקשורת ובמערכת היחסים בין האחות לבין הסניטר, ומעוצב על ידי המבנה של האצלת הסכמויות. התוצאות של האצלת הסמכויות קשורות לאחיות ולמטופלים. מסקנת המחקר המרכזית היא שיש להוסיף להכשרת האחיות תוכן משופר לגבי התקשורת והיחסים בין האחיות לסניטרים.

מבוא
בעשור האחרון ישנה מגמה של צמצום בתקציבי הבריאות, שמביא לירידה בכמות האחיות, קיצור משכי האשפוז של המטופלים, ועלייה בחומרת מצבם של המטופלים. כתוצאה מכך ישנה חשיבות הולכת וגדלה של האצלת הסמכויות של האחות על הסניטרים. האצלת סמכויות מוגדרת כהעברה של אחריות לביצוע של פעולה מאדם אחד לאחר, תוך שמירה על אחריות לגבי התוצאות. אחיות רבות חושבות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^