איך תמיכת בן-זוג בקריירה קשורה לתחלופת עובדים? הפרעה של העבודה לחיי משפחה ושביעות רצון מהעבודה כמשתנים מתווכים

סיכום בעברית בהיקף 1244 מילים, של המאמר:

Huffman, A. H., Casper, W. J., & Payne, S. C. (2014). How does spouse career support relate to employee turnover? Work interfering with family and job satisfaction as mediators. Journal of Organizational Behavior, 35(2), 194-212.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
איך תמיכת בן-זוג בקריירה קשורה לתחלופת עובדים? הפרעה של העבודה לחיי משפחה ושביעות רצון מהעבודה כמשתנים מתווכים
Huffman et al., 2014

תקציר
תחלופה של עובדים היא נושא בעל חשיבות רבה משום שהיא כרוכה בעלויות משמעותיות לארגונים. למרות שהתיאוריה תומכת בהשפעתם של גורמים שאינם קשורים לעבודה על התחלופה, מידת ההבנה במחקר של המידה בה גורמים שאינם קשורים בעבודה אכן משפיעים על התחלופה איננה מספיקה. באמצעות מדגם של 5505 קצינים בצבא האמריקני החוקרים העריכו את המידה בה התמיכה של בן/בת-הזוג בקריירה קשורה להפחתת התחלופה של העובדים ארבע שנים לאחר מכן, דרך המשתנים המתווכים הפרעה של העבודה לחיי המשפחה (work interfering with family ) ושביעות הרצון מהעבודה. התוצאות מראות שהתמיכה של בן-הזוג בקריירה הקטינה את הסיכויים לעזיבה של העובד את מקום עבודתו (תחלופה), ושהפרעת העבודה לחיי המשפחה ושביעות הרצון מהעבודה תיווכו קשר זה, כך שהפרעה נמוכה של העבודה לחיי המשפחה, וכן שביעות רצון גבוהה מהעבודה, הקטינו את הסיכויים לתחלופה.

מבוא
לתחלופת עובדים יש עלות גבוהה מאד עבור הארגונים, לא רק בשל עלות גיוס העובדים והכשרתם, אלא גם בשל ההשפעה של התחלופה על המוטיבציה של העובדים הנותרים, ועל התרבות הארגונית בכללה. כתוצאה מכך, המחקר בתחום ההתנהגות הארגונית ניסה להסביר את הגורמים המשפיעים על התחלופה, והתמקד בגורמים הקשורים לסביבת העבודה. אולם מחקרים אלה נערכו כאשר רוב משקי הבית התבססו על מפרנס יחיד, כך שעיקר ההשפעה על העבודה הגיעה אכן ממאפיינים של העבודה עצמה. אך כיום כאשר יותר ויותר ממשקי הבית מתבססים על שני מפרנסים, עולה חשיבותם של גורמים שאינם קשורים במקום העבודה, ובמקרה זה: התמיכה של בן-הזוג בקריירה...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^