קונפליקט עבודה-לימודים והשלכותיו הבריאותיות: משאבים מועילים עבור סטודנטים עובדים

סיכום בעברית בהיקף 2016 מילים, של המאמר:

Park, Y., & Sprung, J. M. (2013). Work–school conflict and health outcomes: Beneficial resources for working college students. Journal of occupational health psychology, 18(4), 384-394.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
קונפליקט עבודה-לימודים והשלכותיו הבריאותיות: משאבים מועילים עבור סטודנטים עובדים
Park & Sprung, 2013

תקציר
מחקר זה הוא הרחבה מחקרים קודמים שעסקו בתעסוקת סטודנטים בקולג', על ידי התייחסות למצב הבריאותי כמשתנה תלוי. במחקר השתתפו 216 סטודנטים עובדים אשר נדגמו בשני מועדים, והוא בחן את השפעת המשתנה קונפליקט לימודים-עבודה על הבריאות הפסיכולוגית והפיסיולוגית בקרב סטודנטים עובדים. בנוסף נבחנו שלושה גורמי הגנה שעשויים לתווך בין השפעת קונפליקט עבודה-לימודים למצב הבריאותי. שלושת גורמי ההגנה שנבחנו הם: העשרת עבודה-לימודים, תמיכת ממונה עבודה-לימודים וסיפוק אישי בעבודה. מהתוצאות ניתן להסיק על קשר מובהק שלילי בין קונפליקט עבודה-לימודים כגורם מנבא, למצב הבריאות הפסיכולוגי, אך לא על קשר מובהק בין קונפליקט עבודה-לימודים למצב הבריאות הפיסיולוגי. שלושת גורמי ההגנה הקטינו את הקשר השלילית בין קונפליקט עבודה-לימודים לבריאות הפסיכולוגית, ואילו רק המשתנה סיפוק אישי בעבודה, הקטין את הקשר בין קונפליקט עבודה-לימודים לסימפטומים פיסיים. מממצאים אלו הוסק כי שלושת גורמי ההגנה: העשרת עבודה-לימודים, תמיכת ממונה עבודה-לימודים וסיפוק אישי בעבודה, מצמצמים את הנזק הבריאותי שעשוי להיגרם ממצבי קונפליקט עבודה-לימודים. בדיון קיימת התייחסות להיבטים תיאורטיים ומעשיים העשויים לעניין חוקרים ואנשי ומסודות חינוך.

מבוא
מעל 80% מתלמידי הקולג' עובדים על מנת לשאת בהוצאות המחייה ושכר הלימוד. מעל 50% מהסטודנטים מתחת לגיל 24 עובדים 25 שעות שבועיות בממוצע. מחקרים קודמים הצביעו על פגיעה בלימודים הנגרמת בעקבות הצורך לתמרן בין הלימודים לעבודה. לטענת החוקרים האוכלוסייה של מבוגרים צעירים בקולג' נחקרה פחות מאשר סטודנטים ומתבגרים, בהקשר של קונפליקט עבודה-לימודים, ומכיוון שבארה"ב חלק גדול מהעובדים נותני השירות במגוון מקורות תעסוקה כמו למשל רשתות אוכל מהיר, הם סטודנטים בקולג', זוהי אוכלוסיה שכדאי לחקור. בנוסף, אין לטענת החוקרים מספיק מחקר על השפעת קונפליקט עבודה-לימודים על המצב הבריאותי. משתי סיבות אלו, הם החליטו להתמקד באוכלוסיה של תלמידי קולג', ולבחון את השפעת קונפליקט עבודה-לימודים על מצבים הבריאותי. בנוסף, ידוע מעט על גורמים הממתנים את השפעת קונפליקט עבודה לימודים. החוקרים מציעים שלושה משתנים ממתנים: העשרה עבודה-לימודים, תמיכת ממונה עבודה-לימודים וסיפוק אישי בעבודה. במחקר זה נלקחו נתונים בשתי נקודות זמן, תכנון זה מאפשר הסקת מסקנות לגבי הקשר הדינאמי בין הקונפליקט, גורמי ההגנה והמצב הבריאותי.

קונפליקט עבודה-לימודים והמצב הבריאותי של סטודנטים עובדים
קונפליקט עבודה-לימודים מוגדר כמידה שבה העבודה נתפסת כמפריעה לדרישות הקשורות בלימודים, קיים מתאם שלילי בין קונפליקט עבודה-לימודים לבין הישגים לימודיים ושביעות רצון בקרב מתבגרים ותלמידי קולג'....

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^