איזון בין לימודים ועבודה: השפעה על חוויתם של סטודנטים לשיווק בקבוצת עבודה

סיכום בעברית בהיקף 2128 מילים, של המאמר:

D’Alessandro, S., & Volet, S. (2012). Balancing work with study: Impact on marketing students’ experience of group work. Journal of Marketing Education, 34(1), 96-107.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
איזון בין לימודים ועבודה: השפעה על חוויתם של סטודנטים לשיווק בקבוצת עבודה
D’Alessandro & Volet, 2012

תקציר
כ-57 אחוזים מהתלמידים בארצות הברית עבדו בזמן שלמדו בקולג'. רוב התלמידים(81% ), עבדו יותר מ-20 שעות בשבוע. הוכח קשר שלילי בין שעות העבודה וההישגים האקדמיים בלימודים בארצות הברית, כמו גם בבריטניה ובאוסטרליה. עם זאת, אין מחקר ,לידיעתם של המחברים, הבודק כיצד מספר שעות עבודה משפיע על למידת תלמידים בקבוצות, ואם תלמידים בקבוצות עם דפוסי עבודה שונים דיווחו על תוצאות למידה טובות יותר בקבוצות שבהן שעות העבודה של התלמיד הן דומות. מחקר זה מדווח כי שעות עבודה רבות יותר מקטינות את התפיסות של התלמידים בערכה וניסיונה של עבודה קבוצתית, בעיקר עם תלמידים בשנה השנייה והשלישית של לימודיהם. הוא גם מגלה כי תלמידים הלומדים בקבוצות שבם יש חלק גדול מסטודנטים עובדים, יותר מיומיים בשבוע, יציגו בסופו של הפרויקט הערכות שליליות יותר של הניסיון שלהם באופן משמעותי מאשר אצל בקבוצות שבהן למדו רק כמה תלמידים עובדים.

מבוא
סטודנטים מתמודדים עם לחצים כלכליים רבים בזמן שהם עובדים ומנסים לסיים את לימודיהם. חלקם עובדים במשרה חלקית וחלקם במשרה מלאה המוערכת בכ-57% בארצות הברית, ממוצע של 20 שעות בשבוע, ועד 70% באוסטרליה, כ-15 שעות בשבוע. החוקרים מרמזים כי ככל שהסטודנטים עובדים בחוץ לאורך זמן, הביצועים האקדמיים שלהם נמוכים יותר. ולסטודנטים שעובדים יותר מ 20 שעות בשבוע נראות התנהגויות מסוכנות כמו שתייה מוגזמת ושימוש בסמים לא חוקיים, נמצאו בעיות ביצועים אקדמיים רציניות אצל סטודנטים שעובדים יותר מ 30 שעות בשבוע, גם כאשר העבודה קשורה באופן ישיר למה שהם לומדים . ונראה כי סטודנטים שעובדים יותר מעורבים פחות בפעילויות בקמפוס. סטודנטים שעובדים שעות ארוכות רואים את המתקנים לתקשורת אינטרנטית כתנאי להגשת משימה, ולוחות זמנים גמישים יותר, כמו גם שינויים בדרישות הגשה כחיוניים לגישתם ללמידה. אחת המשימות התובעניות עבור תלמידים אלה, יחד עם עמיתיו היא בפרויקטים קבוצתיים. אוכלוסיית המחקר הינה סטודנטים והוא מתמקד ב'יחס לעבודה בקבוצה, כסטודנט' על-ידי הערכות רב ממדיות של פרויקט קבוצה מסוים כפי שהוא מתפתח על פני סמסטר. וכן נבחנות ההשתקפויות הרטרוספקטיבית של תלמידים בתהליכים הקבוצתיים שלהם. ניתוח הנתונים מתבצע ברמת האינדיבידואל וברמת הקבוצה הקטנה.

סקירת ספרות
למידה בקבוצה הפכה לחלק בלתי נפרד מחינוך בתחום השיווק באוניברסיטה. היא יכולה להכין את התלמידים לעבודה בצוותי כוח העבודה בחוץ (Huff,Cooper, & Jones, 2002) , לפתח מיומנויות דיווח טכני, לעודד את הניהול של דינמיקה קבוצתית ( סקוט, 1988), ולעזור למעורבות קהילתית עם אנשים מרקעים שונים (Anderson et al . 2010). אך היתרונות של פרויקטים קבוצתיים יכולים להיות מושגים רק אם הסטודנטים יעסקו באופן מלא בפעילויות אלה. נראה כי היתרון של עבודה בקבוצות "בפרויקט החיים אמיתיים", כגון מחקר שיווק או תכנית...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^