ההשפעה של עבודה במשרה חלקית במהלך בית הספר התיכון על ההישגים הלימודיים

סיכום בעברית בהיקף 1823 מילים, של המאמר:

Singh, K., Chang, M., & Dika, S. (2007). Effects of part-time work on school achievement during high school. Journal of Educational Research, 101(1), 12-22.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ההשפעה של עבודה במשרה חלקית במהלך בית הספר התיכון על ההישגים הלימודיים
Singh et al., 2007

תקציר
המחברים במחקר זה חקרו את ההשפעות של עבודה במשרה חלקית על הישגים לימודיים בתקופת בית ספר תיכון. כדי להעריך את ההשפעות האמיתיות של עבודה במשרה חלקית בכיתות בית הספר, החוקרים נטרלו השפעות של רקע משפחתי, שאיפות חינוכיות של תלמידים ומעורבות בבית הספר. למרות שקיימת ספרות רחבה על מערכת היחסים של משרה חלקית והישגיים בבית הספר, הממצאים אינם עקביים. החוקרים שיערו כי עוצמת העבודה, כפי שהיא נמדדת על ידי מספר שעות עבודה בשבוע במהלך שנת הלימודים, תייצר השפעה שלילית על ההישגים. התוצאות מצביעות על כך ששעות עבודה הם בקשר שלילי עם דיווח עצמי של ציוני הסטודנטים לאחר נטרול רקע משפחתי, שאיפות חינוכיות, ומעורבות בית ספרית. המחברים גם דנו בהשלכות המעשיות של הממצאים.

מבוא
תעסוקה במשרה חלקית היא פעילות נפוצה בקרב נוער והיא חותכת מעבר למעמד חברתי, מגדר, ומוצא אתני. מספר גדול של תלמידים מועסקים במהלך שנות התיכון ומנסים לנהל את העבודה וחובות בית הספר בו זמנית. תופעה זו הובילה לספרות ההולכת וגדלה על השפעה של עבודה בשכר של מתבגרים בשני העשורים האחרונים. חשיבה נפוצה בקרב הורים ומחנכים היתה שהעבודה היא טובה לנוער ואין לה השפעות שליליות על היבטים אחרים של חייהם. בשני העשורים האחרונים, לעומת זאת, יש חוקרים שהחלו לבחון באופן ביקורתי את ההשפעות של תעסוקה על ההתפתחות החינוכיות פסיכולוגית של בני נוער.
הידע הספרות בנושא זה גדל באופן משמעותי בעשור האחרון וממצאי מחקרים אינם תמיד עולים בקנה אחד ואף שנויים במחלוקת. באופן כללי נמצא כי ההשפעות השליליות קטנות ובינוניות על ההישגים בבית ספר ויש אף שמצאו שאין כל השפעה או השפעה חיובית של העבודה על בית הספר. על פי רוב לא נבדקה ההשפעה בנטרול מעורבות בית ספרית (מוטיבציה, מאמץ, ועניין בלמידה), שהינה סימן מקדים להישגים בית ספריים. לכן חשוב לנטרל אותם בבחינת ההשפעה של עבודה על הישגים לימודיים במהלך התיכון. באופן כללי, חוקרים מצאו השפעות שליליות קטנות עד בינוניות של העבודה על ההישגים כמו ציונים ותוצאות מבחנים. רק כמה חוקרים בחנו עבודה במשרה חלקית והצלחה בבית הספר, בנטרול מחויבות בית ספרית. לכן, כאשר חוקרים אלו מצאו שתלמידים העוסקים בעבודה במשרה חלקית ברמה נמוכה יותר מאשר תלמידים שלא עובדים, אפשר היה לטעון כי תלמידים אלה פחות עסקו בבית הספר לפני שהם התחילו לעבוד.
במחקר זה בחנו את ההשפעה של עבודה במשרה החלקית על...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^