האינטנסיביות של עבודת בני נוער, הישגים בלימודים ומעורבות בלימודית בבית הספר

סיכום בעברית בהיקף 5392 מילים, של המאמר:

Staff, J., Schulenberg, J. E., & Bachman, J. G. (2010). Adolescent work intensity, school performance, and academic engagement. Sociology of education, 83(3), 183-200.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
האינטנסיביות של עבודת בני נוער, הישגים בלימודים ומעורבות בלימודית בבית הספר
Staff et al., 2010

תקציר
בני נוער אשר עובדים מעל 20 שעות בשבוע מגיעים לביצועים פחות טובים בבית הספר מאשר בני נוער שעובדים פחות מ-20 שעו בשבוע. ישנם שני הסברים מתחרים לסוגיה זו (1) שעבודה בתשלום לוקחת זמן ומאמץ מפעילויות שמקדמות הישגים, כמו השלמת שיעורי בית, הכנה לבחינות קבלת עזרה מהורים ומורים והשתתפות בפעילויות מחוץ ללימודים ו(2) שהקשר בין עבודה בתשלום לביצועים בבית ספר היינו מזויף והוא משקף הבדלים אשר קיימים מראש בין התלמידים ביכולות אקדמיות, מוטיבציה ומחויבות לבית הספר.על ידי שימוש בנתוני ארוכי טווח מהפרויקט הלאומי המתמשך Future project, מחקר זה בוחן את ההשפעה של תעסוקה בגיל העשרה על ביצועים בלימודים בבית הספר ומעורבות אקדמאית במהלך כיתות במהלך כיתות ח', י' וי"ב. נטפל בבעיות הזיוף באמצעות שימוש במודל היררכי בעל שתי רמות על מנת להעריך את הקשר בין שינויים פנים-אינדיבידואלים בעבודה בתשלום לבין שינויים בביצועים בבית הספר ואמצעים אחרים הנוגעים לבית הספר. בניגוד למחקרים קודמים, אנו גם נשווה ביצועי בית ספר ואוריינטציה אקדמאית בין צעירים אשר עובדים בצורה אינטנסיבית לבין צעירים מחוסרי עבודה אשר משתוקקים לעבוד באופן אינטנסיבי. התוצאות מצביעות על כך שהרצון לעבוד בעבודה אינטנסיבית מתכתב עם קשיי לימודים באופן דומה לעבודה בפועל.

מבוא
רוב תלמידי התיכון בארצות הברית מועסקים בשלב כלשהו במהלך שנת הלימודים, ואותם תלמידים שעובדים שעות ארוכות נוטים להיות גרועים יותר בבית הספר מאלה שעובדים באופן פחות אינטנסיבי. אכן, סטודנטים שעובדים אינטנסיבי (מעל 20 שעות) מקדישים פחות שעות שיעורי בית ופעילויות מחוץ לתוכנית הלימודים, בעלי היעדרות גבוהה יותר, משיגים ציונים נמוכים יותר בממוצע ציוני מבחנים סטנדרטיים ובעלי שיעור נמוך יותר של מסיימי תיכון, תעודת בגרות, וסיום לימודים במכללה מאשר צעירים שאינם עובדים או שעובדים באופן פחות אינטנסיבי. שני הסברים מתחרים הוצעו להסביר התרחשויות אלה. הסבר אחד טוען כי עבודה אינטנסיבית לוקחת זמן ומאמץ מפעילויות המטפחות מעורבות אקדמאית והישגים כגון הכנה לבחינות, הכנת שיעורי בית, קבלת עזרה ממורים והורים והשתתפות בפעילויות נוספות ללימודים. עבודה באינטנסיביות גבוהה גם עלולה להגביר התנהגויות בעיתיות המערערות את המחוייבות לבית הספר ולהצלחה בלימודים כגון עבריינות, השתמטות, שימוש בסמים והתנהגויות בלתי הולמות בבית הספר. ההסבר השני טוען כי השפעות העבודה על תוצאות הלימודים הינה מבחירה יותר מכל השפעה סיבתית של תעסוקה אינטנסיבית. בני נוער אשר בעלי פחות הצלחה בבית הספר או פחות מעורבים בפעילויות מעבר ללימודים, נוטים יותר לרצות לעבוד מאשר ללמוד ויותר רוצים להשקיע את זמנם בעבודה בעלת תשלום. מחקר נוכחי מצביע על כך שהבדלים בין סטודנטים אשר אינם נמדדו (או נמדדו לא כהלכה) כמו יכולת או מוטיבציה אקדמאית עשויים להשפיע על החלטות בעבודה והשקעה בבית ספר ועל החלטות חשבוניות במערכת היחסים בין עבודה שעות רבות והישגים נמוכים.
במאמץ לקבוע איזה הסבר הוא תקף יותר, המחקר הנוכחי משתמש בנתוני אורך ארציים מהMTF על מנת לבחון את ההשפעות של עבודה בשכר בגיל ההתבגרות על שמונה מדדים הנוגעים להישגים בבית ספר ולאוריינטציה אקדמאית. כדי להגדיל את הספרות בתחום בחרנו בשתי דרכים חדשות. ראשית, נמזער את ההטיה האפשרית בשל הבדלים אישיים אשר לא נמדדו על ידי הערכת מערכות היחסים של שינויים אינדיבידואלים באוריינטציה האקדמאית והישגים לשינויים בעבודה בשכר. שנית, אנו נראה אם את הרצון בשעות עבודה ארוכות בקרב בני נוער שאינם עובדים תורם גם הוא להתנתקות אקדמאית ולכישלון בבית הספר. מחקרים קודמים שהתבססו על נתוני חתך הראו שרצון חזק לעבודה בתשלום מקושר להישגים נמוכים בבית הספר, שימוש בסמים ובעיות התנהגות אחרות בלי קשר לעבודה בפועל ולשעות העבודה.

שתי השערות להסבר ההישגים הנמוכים של העובדים באינטנסיביות גבוהה
עובדים באינטנסיביות גבוהה עשויים לתפקד גרוע בבית הספר בגלל השעות הארוכות שלהם בעבודה שתשאיר אותם עם זמן או אנרגיה מעטיםעל מנת להקדיש לפעילויות המקדמות מעורבות אקדמית והישגים. מספר מחקרים הראו כיבני נוער שעובדים יותר מ 20 שעות בשבוע במהלך שנת הלימודים דיווחו שהשקיעו פחות שעות לסיים את שיעורי הבית מאשר בני נוער שאינם עובדים או שהגבילו את שעות העבודה שלהם. מחקרים הראו כי יותר שעות בעבודה קשורות עם פחות שינה , פחות פעילות גופנית ותדירות גבוהה יותר של דילוג על ארוחת הבוקר. כך אלו העובדים באינטנסיביות גבוהה בעלי סבירות יותר מאשר אלו העובדים בכמות שעות מתונה או מבני נוער מחוסרי עבודה לבוא לבית ספר לא מוכנים ללמידה. כמו כן, שיעורי היעדרות מבית הספר הם גם גבוהים יותר לאלו העובדים באינטנסיביות.
בני נוער שעובדים שעות ארוכות יכול להיות שאינם יכולים גם להצליח לנצל את מלוא הערך
מפעילויות מעבר ללימודים ופעילויות לקהילה אשרמקדמות מעורבות בבית הספר והישגים. ייתכן שאלו העובדים באינטנסיביות בעלי פחות גמישות בלוחות הזמנים של העבודה שלהם בהשוואה לאלו שעובדים פחות שעות.בנוסף, אלוהעובדים אינטנסיבית עשויים גם יותר להימשך אל פעילויותפחות מובנות וללא השגחהכגון יציאה למסיבות וברים והסתובבויות במכוניות בשביל הכיף,אלה אותם בני הנוער שיכול להיות שיש להם יותר אוטונומיה מפיקוח הורי. המאפשר יותר סוציאליזציה שאינה מובנית והתנהגויות בעיתיות. מחקרים גם מראים כי עובדים באינטנסיביותעוסקים בתדירות גבוהה יותר בבית הספר בהתנהגות בלתי הולמת, עבריינות ושימוש בסמים. התגובות השליליות של מורים להתנהגות הפסולות בבית הספר ולעבריינות עלולה להוביל בני נוער אלה לפתח זהויות אקדמיות לא הישגיות.
השערה אלטרנטיבית טוענת כי קיים מראש הבדלים אישיים בביצועים בבית ספר, בשאיפות, בהתנהגויות בעייתיות, וביכולת להסביר את החסכים החינוכיים של העובדים באינטנסיביות. תלמידים עם הישגים נמוכים ועניין מועט בבית הספר עשויים להעדיף לעבוד שעות ארוכות יותר מאלה שיש להם הצלחה גדולה בבית הספר. רבים מהגורמים המנבאים כישלון מוקדם בבית ספר למשל-התנתקות אקדמית, שימוש בסמים, התנהגות בלתי הולמת בבית הספר, והישגים נמוכים-גם צופים, ולעתים קרובות לפני, סבירות גדולה יותר לעבודה אינטנסיבית במהלך התיכון. תהליכי בחירה, ולא שעות מוגבלות, עשויים להסביר את הקשר שנצפה בין עבודה אינטנסיבית וכישלון בבית הספר.
פסיכולוגים התפתחותיים הביעו דאגה מסוימת לגבי מתבגרים שמפגינים "נטיית מעבר" או "התפתחות מוקדמת" המאופיינים בעיקר בעניין בתפקידים ותחומי פנאי כמו-מבוגרים. למשל, התנהגויות בעייתיות שנוטות להתלוות לעבודה אינטנסיבית בגיל התבגרות, כגון שימוש באלכוהול, עישון, שימוש בסמים, והתנתקות מבית הספר עשויות להיחשב כתביעה סמלית למעמד מבוגר בקרב בני נוער שרוצים מאוד לפעול כמו מבוגרים. מחקרים מראים כי שתייה מוגזמת במהלך התיכון קשורה לתסמונת של התנהגויות המפותחות לבני הגיל כגון שעות אינטנסיביות בעבודה, מעורבות מוגבלת בפעילויות הקשורות לבית ספר, שינה מספקת, ותזונה לקויה. יתר על כן, מעורבות קודמת בהתנהגויות עברייניות כגון שתייה, שימוש בסמים, והתנהגות לקויה בבית הספר עשויה להשפיע על כמה בני נוער להיכנס לסביבות עבודה המציעות פחות אילוצים חברתיים מאשר בבית הספר ובמשפחה מצאו כי לאלו המשתמשים בסמים בגיל ההתבגרות יש הסתברות גבוהה של בחירה להיכנס למצבים כמו-מבוגרים התואמים אתהשימוש בסמים,כמו הפסקת בבית ספר, רכישת עבודה אינטנסיבית, ומעבר לדירה משלהם.
מחקרי אורך מראים כי מעורבות אקדמית קודמת והישגים יכולים להסביר חלק מההבדלים בהצלחה בבית הספר בין עובדים באינטנסיביות גבוהה ועובדים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^