שני מאמרים על חוזק הקשרים ברשתות עבודה וההשפעה המיקרו-מבנית שלהם על עמדות וכוונות של לקוחות

סיכום בעברית בהיקף 538 מילים, של החיבור:

Zhang, S. (2010). Two Essays on Network Tie Strength and Its Microstructural Effect on Consumer Attitudes and Intentions. Bloomington: Indiana University.

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 32 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


שני מאמרים על חוזק הקשרים ברשתות עבודה וההשפעה המיקרו-מבנית שלהם על עמדות וכוונות של לקוחות
Zhang, 2010

במאמר מוצגים שני מחקרים שונים כאשר המושג המרכזי שקיים בשניהם הוא "חוזק הקשר" (Tie strength). מושג זה הוא מושג מרכזי במחקרים בנושא רשתות חברתיות, והשפעת השימוש ברשתות חברתיות על השלכות כלכליות. למרות זאת, אין בספרות הגדרה מוסכמת למושג "חוזק הקשר", ומעט יחסית מחקרית בדקו מבחינה אמפירית את השפעת מושג זה על התנהגות צרכנית. בהתבסס על כך, המאמר מציג שני מחקרים העוסקים במושג זה.
המחקר הראשון שמוצג במאמר עוסק בהגדרת המושג "חוזק הקשר", באמצעות מסגרת תיאורטית שבה המושג מורכז משני ממדים. על פי הגדרה זו, "חוזק הקשר"...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^