ראיונות: מבוא לראיון איכותני. סיכום פרקים 2 ו-7: הראיון כשיחה, הסיטואציה בראיון

סיכום בעברית בהיקף 802 מילים, של הספר:

Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Sage Publications.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ראיונות: מבוא לראיון איכותני. סיכום פרקים 2 ו-7: הראיון כשיחה, הסיטואציה בראיון
Kvale, 1996

בפרק 2 מוצגת התייחסות לראיון במחקר איכותני כאחת הצורות של שיחה, בהקשר לצורות אחרות של שיחה כמו שיח פילוסופי או ראיון תרפויטי. הפרק מסכם את צורת ההבנה של ראיון מחקרי איכותני בשונה מהקשרים אחרים של שיחה. בפרק 7, שמוצג לאחר מכן, מומחשת דוגמא לראיון איכותני מחקרי ומתבצעת בדיקה של העקרונות השונים של מחקר איכותני שקיימים בו.
המטרה של שני פרקים אלה היא לתאר את העקרונות והקווים המנחים המרכזיים שקיימים בראיון מחקרי איכותני, על מנת להגביר את התוקף והאמינות שלו, ולהתמודד עם נושאים בעייתיים במחקר איכותני כמו למשל הסובייקטיביות והפרשנות האישית של המראיין שייתכן שאינה תואמת באופן מלא את מה שנאמר בראיון.

פרק 2: הראיון כשיחה
ראיון מחקרי הוא סוג ספציפי של שיחה. קיימים סוגים שונים של ראיונות מקצועיות, כמו חקירה פלילית, ראיון עבודה או ראיון תרפויטי, כאשר ראיון מחקרי הוא סוג נוסף. לכל אחת מסוגי השיחות יש מטרות שונות, מבנים שונים, טכניקות שונות לבניית השאלון, והבדלים שונים בין מה שמתקיים בהם לבין שיחה ספונטנית...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^