האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

התנהגות קבוצת הכיתה. פרק 3: טבען של קבוצות

סיכום בעברית (תרגום מסוכם) בהיקף 2227 מילים, של הפרק:

Bany, M. A. & Johnson, L. V. (1970). The nature of groups. In: Classroom group behavior: Group dynamics in education. (pp. 29-48). London: Macmillan.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
התנהגות קבוצת הכיתה. פרק 3: טבען של קבוצות
Bany & Johnson, 1970

יש שרואים בכתה קבוצה של פריטים וקשה להם לראות כיתות כישויות שלמות מאורגנות או להבחין שלקבוצה עצמה יש מאפיינים, תכונות והתנהגות משל עצמה. ראיה זו מתעלמת מן העובדה שכאשר חלקים אינדיבידואלים מתארגנים לשלמויות, עולות תכונות חדשות ודרכי התנהגות שאינן נצפות בחלקים הנפרדים בלבד אלא נצפים רק בקבוצה. כאשר אינדיבידואלים מתארגנים ביחד לקבוצה מופיעים/מתגלים מאפיינים, פעולות ודרכי התנהגות חדשות שאינם נצפים בחלקים הנפרדים. לקבוצות יש משך זמן המשכיות מעבר לחברים השונים של הקבוצה. יש לקחת בחשבון את התנהגות השלם כאשר מתעוררות שאלות לגבי סיטואציות חברתיות בין שהן מערבות מועדונים, כיתות קבוצת עבודה או קבוצת משחק. התנהגות של קבוצה מורכבת מתבנית ניתנת לתצפית של אינטראקציות, מבנה, הלכידות או רוח החברות השולטת בקבוצה, הנורמות או חוקי ההתנהגות המכוונים חברים אינדיבידואלים וכן המניעים והמטרות של הקבוצה.

המשותף להגדרת השונות של המונח קבוצה
ההגדרות השונות הן:
1. קבוצה קיימת כאשר ל-2 או יותר אנשים יש בתכונה אחת של יחסיהם תלות הדדית כלשהי והם מהווים אחדות מסוימת שניתן לזהות אותה מן האינטראקציה. חברי הקבוצה לעיתים קרובות פועלים יחד באופן אחיד כלפי הסביבה שלהם.
2. ישות חברתית המורכבת מפרטים השונים זה מזה ביחסי סטאטוס ותפקיד ושיש להם מערכת ערכים או נורמות המכוונות את ההתנהגות של החברים האינדיבידואלים.
3. קבוצה קיימת כששני אנשים או יותר מודעים האחד לשני ומתייחסים זה לזה בדרך חשובה כלשהי.
4. קבוצה הינה מערכת אינטראקציה פתוחה. המערכת )הקבוצה( מוגדרת רק באמצעות הפעולות של החברים. זהות הקבוצה תלויה באינטראקציות המתרחשות יותר מאשר הנוכחות של חבר כלשהו בתוך המבנה.
5. לעיתים קרובות טוענים שלקבוצות חייבות להיות מטרה או עניין משותף או סיבה מסוימת להיות קבוצה.

המשותף להגדרות השונות הוא שכדי שקבוצה תהיה קבוצה, חייבת להיות פעילות גומלין ואינטראקציה, קרבה פיסית בלבד אינה מספקת. חברי הקבוצה משפיעים זה על זה באופן הדדי, אם כי לא בהכרח באופן שווה.

הגדרת קבוצת הכיתה והגדרת קבוצה קטנה
כאשר מגדירים קבוצה כבעלת מטרה או עניין משותף או סיבה להיות בקבוצה, קשה לפעמים להחיל זאת על כיתות כיוון שקשה לטעון שלילדים יש מטרה משותפת עניין או תוצר של היותם יחד. אולם המשאלה של מספר תלמידים להיות קבוצה והרצון של חברי הכיתה לקבוצתיות עשוי להיות המטרה של הכיתה כך שזה מתאים להגדרה. קבוצת הכיתה נותנת הזדמנות לספק את הצרכים המודעים והלא מודעים של ילדים אינדיבידואלים להשתייך. הרצון, השאיפה הזאת, להפיק סיפוק באמצעות יצירת קבוצה הנמצאת באינטראקציה, הופכים להיות השאיפה הסמויה של ילדים הנאספים יחד בסיטואצית הכיתה. קבוצת כיתה היא מספר אנשים במצב של אינטראקציה חברתית. התארגנות של אנשים עם מידה מסוימת של יחסי תן וקח דרך תנועות גופניות או קומוניקציה באמצעות מילים ומחוות. בדרך כלל לחברי הכיתה יש מטרות קבוצתיות ויש להם בדרך כלל סיפוק אישי מפעילות משותפת אם כי זה לא תמיד נכון. לכיתה, כמו לכל הגדרה של קבוצה קטנה, יש אינטראקציה.

אפיוני הקבוצה
לכל קבוצה יש מאפיינים כלליים משותפים: לכל קבוצה יש משתתפים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^