סיכומים בנושא חדשנות להורדה

סיכומים של מאמרים אקדמיים בנושא חדשנות

חיפוש במאגר הסיכומים


שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

מאפייני אישיות של יזמים: סקירה של ספרות שהתפרסמה לאחרונה

1099

₪42

מימון המונים בישראל: ביטוי לתרבות היזמית שלה

1117

₪42

בין חזון להיגיון: על אסטרטגיות שינוי וחדשנות בחינוך

7544

₪42

ההבנייה הייחוסית של סוכנות מקצועית: הצגת העצמי המקצועי והיוזם בעבודה טיפולית מגוונת

3207

₪42

האובססיה הישראלית לגבי אסטרטגיית אבטחת הסייבר הלאומית

836

₪42

גלובליזציה ורפורמות בחינוך

1247

₪45

יחסי אוביקט ותרפיה באמנות

2105

₪42

מערכת PRISM: הדרך ליעילות ארגונית בחברת פדקס (Federal Express Corporation – FedEx)

4314

₪42

אסטרטגיית "מחסן נתונים תומך תהליך" בחברת FAC (First American Corporation)

3375

₪42

ארגון השיווק הזמני

406

₪32

חדשנות במודל העסקי וחיקוי תחרותי: המקרה של מודלים עסקיים מבוססי חסות

936

₪42

חקירה של גישות לשמירה ובנייה של מנהיגות חינוכית

298

₪29

הקיימות של בתי ספר חדשניים כארגונים לומדים וכקהילות מקצועיות לומדות במהלך רפורמת סטנדרטיזציה

1501

₪42

מגננת מתחילה לגננת פורצת דרך: תהליך התפתחותה של גננת מובילה

627

₪42

שינוי ארגוני: מוטיבציה, תקשורת, ויעילות המנהיגות

944

₪42

דוקטרינה של קרוס-דרסינג בשווקים נגזרים: קודאק, מכונות צילום, ומשחק החקיינים

534

₪39

יישומים של מודלי מיזם וכלי הדמייה לצורך הערכה של ההשפעה של הטמעת שיטות הייצור המיטביות

633

₪42

דמוקרטיה של רווחה: להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של כלכלת שוק

770

₪42

למי אכפת מדמיון, יצירתיות, חדשנות, ולמה? סקירה

905

₪42

הדילמות האסטרטגיות של מיזמים חדשניים: הצעות עבור ענפי ההיי-טק

621

₪42

ההשפעה של טכנולוגיה על האקלים הכיתתי בכיתות שלומדות מדעי החברה: גישה רב מימדית

780

₪42

האם כסף הוא תרופת פלאים? תגמולים עבור עובדי ידע

283

₪39

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל