תרבות, מגדר ומנהיגות בית ספרי: תפיסות עצמיות של מנהיגי בתי ספר בסין

סיכום בעברית בהיקף 655 מילים, של המאמר:

Law, W. (2013). Culture, gender and school leadership: school leaders’ self-perceptions in china. Compare, 43, 295-322.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תרבות, מגדר ומנהיגות בית ספרי: תפיסות עצמיות של מנהיגי בתי ספר בסין
Law, 2013

המאמר עוסק בהשפעת התרבות והמגדר על סגנון המנהיגות בבתי ספר, באמצעות שיטת מחקר משולבת של ניתוח כמותי ואיכותני מתוך ראיונות עם מנהלים של בתי ספר בסין.

מבוא
הספרות שעסקה בהשפעת התרבות על מנהיגות ובהשפעת מגדר על מנהיגות מצאה שקיימים הבדלים משמעותיים בין תרבויות שונות בנושאים כמו ערכים, נורמות, מסורות, ופרקטיקות התנהגות. בהתאם להבדלים אלה, קיימים גם הבדלים באופן שבו תפיסות של תפקידים מגדריים מעוצבות בחברה בהתאם לתרבות, וקיימת לכך השפעה גם על מנהיגות בית ספרית. במחקרים שחקרו נושאים כמו מגדר ותרבות והשפעתם על מנהיגות קיימות ביקורות רבות לכך שמרבית תחום מחקר זה התמקדם בתרבויות מערביות, ונושא המגדר והתרבות, והשפעתם על סגנונות מנהיגות חינוכית, נחקר הרבה פחות בחברות לא מערביות. לכן, המחקר הנוכחי מיועד לבצע השוואה בנושאים כמו תפיסות מגדריות ותרבותיות על...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^