תפקידם של אופטימיות ואמון בהתנהגות אזרחית אישית של מורים

סיכום בעברית בהיקף 912 מילים, של המאמר:

Schwabsky, N. (2014). Teachers’ individual citizenship behavior (ICB): the role of optimism and trust. Journal of Educational Administration, 52(1), 37-57.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תפקידם של אופטימיות ואמון בהתנהגות אזרחית אישית של מורים
Schwabsky, 2014

מבוא
נושא המחקר: המחקר עוסק במושג שנטבע על ידי Hoy et. Al (2008), ונקרא התנהגות אזרחית אישית (Individual citizenship behavior - ICB). המושג מתייחס להתנהגות שמורים מפנים כלפי עמיתים, תלמידים, והורי תלמידים מתוך שיקול דעתם העצמאי ומרצונם החופשי, מעבר לדרישות העבודה הפורמליות, כשמטרתה העיקרית של התנהגות זו להגביר את הצלחתם האקדמית של תלמידיהם.
שאלת המחקר: המאמר בוחן באיזו מידה האופטימיות של המורים קשורה להתנהגותם האזרחית האישית, ומתווכת על ידי מידת האמון שלהם.
ייחוד המחקר: המחקר בוחן את מושג ההתנהגות האזרחית האישית בהקשר שלא נחקר בעבר - דרך הפרספקטיבה של הפסיכולוגיה החיובית בישראל.
רציונל המחקר: אופטימיות היא תכונת אישיות חיונית ומיטיבה למורים, לביצועי הארגון הבית-ספרי ולתחושת רווחה. בנוסף, אמון הכרחי למערכות היחסים שבין מורים לעמיתיהם, לתלמידיהם ולהורי התלמידים. ההתנהגות האזרחית האישית של המורים מסייעת הן ליחיד והן לארגון להגיע להישגים.
השערות ושאלות המחקר: משוער כי מידת האמון של המורה בעמיתיו, בתלמיד, ובהורי התלמיד תהווה גורם מתווך בין מידת האופטימיות של המורה וה-ICB שלו, כפי שהיא מתבטאת הן בדיווח...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^