עמדות מורים כלפי דיסלקסיה: השפעות על ציפיות המורים ועל ההישגים של תלמידים עם דיסלקסיה

סיכום בעברית בהיקף 1456 מילים, של המאמר:

Hornstra, L., Denessen, E., Bakker, J., van den Bergh, L., & Voeten, M. (2010). Teacher attitudes toward dyslexia: Effects on teacher expectations and the academic achievement of students with dyslexia. Journal of learning disabilities, 43(6), 515-529.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
עמדות מורים כלפי דיסלקסיה: השפעות על ציפיות המורים ועל ההישגים של תלמידים עם דיסלקסיה
Hornstra et al., 2010

המאמר הנוכחי בוחן את עמדות המורים כלפי דיסלקסיה ואת השפעותיהן של עמדות אלו על ציפיותיהם מהתלמידים ועל הישגיהם האקדמיים של תלמידים עם דיסלקסיה, לעומת תלמידים ללא לקות למידה. המאמר מתמקד בילדים עם דיסלקסיה המשולבים בכיתות רגילות. כאמור, צפוי כי ילדים עם דיסלקסיה יראו הישגים נמוכים יותר בקריאה ו/או איות ויהיו חשופים לגורמי סיכון נוספים אשר ישפיעו על הישגיהם, למשל ציפיות נמוכות מצד המורים, אשר יכולות להגיע בעקבות סטיגמה או סטריאוטיפים.
מאמרים קודמים בנושא הראו כי אכן יש השפעה לעמדות וציפיות המורים על הישגי התלמידים. במחקרים קודמים נמצא כי הישגיו של התלמיד מושפעים מעט אך באופן משמעותי מציפיות המורה. מחקרים אחרים מצאו כי תפיסות המורה המושפעות מדעות קדומות בהן הוא מאמין, משפיעות על סוג האינטראקציה, על תכנית הלימודים ועל ההזדמנויות הניתנות לתלמיד. יתרה מכך, חוקרים הוסיפו כי ציפיות המורה יהיו נמוכות מלכתחילה עבור קבוצות מיעוטים ותלמידים בעלי הישגים נמוכים. על פי חוקר אחר נמצא כי תלמידים עם דיסלקסיה מראים הישגים נמוכים יותר בתחומים אקדמיים מסוימים ולא באחרים. על כן, מורים עלולים לתפוס תלמידים אלו, באופן בלתי נשלט, כשונים מקבוצות אחרות בעלות סטיגמה.
היו חוקרים שמצאו כי סטריאוטיפים של קבוצות מסוימות אכן משפיעים על מתן הציונים במשימות אקדמיות שונות. כלומר, גישות שליליות של מורים יכולות להוביל למתן ציונים נמוכים לסטודנטים עם דיסלקסיה, כתוצאה מדעה קדומה וסטיגמה. המחקר הנוכחי נעזר ברקע התיאורטי הנ"ל ובודק האם ההבדלים בין הישגיהם של תלמידים עם דיסלקסיה לבין הישגיהם של תלמידים ללא לקות למידה נובעים מסטריאוטיפים כלפי הקבוצה. בנוסף, המחקר בודק האם עמדות המורים כלפי דיסלקסיה באופן כללי, עלולות להשפיע באופן בלתי ישיר על הישגי תלמידיהם באמצעות הציפיות מהם.

שאלות המחקר
1. באיזו מידה עמדות המורה כלפי דיסלקסיה מנבאות את ציפיותיו כלפי התלמיד בעל...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^