מעקב של 5 שנים אחרי אוכלוסיית בטיפול לגמילה מעישון

סיכום בעברית בהיקף 719 מילים, של המאמר:

West, D. W., Graham, S., Swanson, M., & Wilkinson, G. (1977). Five year follow-up of a smoking withdrawal clinic population. American Journal of Public Health, 67(6), 536-544.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מעקב של 5 שנים אחרי אוכלוסיית בטיפול לגמילה מעישון
West, 1977

המחקר ערך מעקב אחרי שמונה מאות מתנדבים שהשתתפו במרפאות עישון מהשנים 1964-1965, על מנת לבדוק את מצב העישון שלהם 5 שנים לאחר ההשתתפות. מתוך 800 המשתתפים החוקרים הצליחו לעקוב אחרי 559. נבחן הקשר בין מצב העישון חמש שנים לאחר ההשתתפות, לבין הפרוטוקולים הקליניים, ומבחר משתנים חברתיים ופסיכולוגיים.
הטבלה הבאה מציגה את השינוי בכמות העישון, 7 ימים ו5 שנים לאחר ההשתתפות:

העמודה הראשונה מציגה את מצב העישון, העמודה השנייה והשלישית את השכיחות (במספרים ובאחוזים) 7 ימים לאחר ההשתתפות, והרביעית והחמישית את השכיחות (במספרים ובאחוזים) 5 שנים לאחר ההשתתפות. ניתן לראות ששיעור המפסיקים פחת לאחר 5 שנים. כמו כן, ניתן לראות ששיעור המעשנים שכמות העישון שלהם עלתה – עלה.
הטבלה הבאה מציגה השוואה בין התנהגות העישון 7 ימים לאחר ההשתתפות עם ההתנהגות 5 שנים לאחר ההשתתפות:

העמודה הראשונה מציגה את התנהגות העישון 7 ימים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^