מאפיינים של מעשנים בהשוואה ללא מעשנים בקרב אוכלוסייה של מבוגרים צעירים בריאים, כולל התייחסות להיסטוריה משפחתית, לחץ דם, קצב הלב, משקל, כולסטרול ותכונות פסיכולוגיות

סיכום בעברית בהיקף 2048 מילים, של המאמר:

Thomas, C. B. (1960). Characteristics of smokers compared with nonsmokers in a population of healthy young adults, including observations on family history, blood pressure, heart rate, body weight, cholesterol and certain psychologic traits. Annals of internal medicine, 53(4), 697-718.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מאפיינים של מעשנים בהשוואה ללא מעשנים בקרב אוכלוסייה של מבוגרים צעירים בריאים, כולל התייחסות להיסטוריה משפחתית, לחץ דם, קצב הלב, משקל, כולסטרול ותכונות פסיכולוגיות
Thomas, 1960

בקרב מעשנים ישנה תמותה גבוהה יותר ממחלות לב לעומת לא מעשנים. מטרת המחקר היא לבדוק האם ההבדל משקף הבדל באוכלוסיות בין מעשנים ללא מעשנים, או שמחלות הלב ויתר לחץ דם נגרמים בעקבות העישון.
הטבלה הראשונה מציגה את התפלגות הנבדקים על פי הרגלי העישון:

העמודה הראשונה היא מספר הקטגוריה. העמודה השנייה כוללת את מהות הקטגוריה – סוגים שונים של הרגלי עישון, כגון – לא מעשן, מעשן לעתים רחוקות, מעשן (קל, בינוני, כבד), מעשן סיגר, מעשן מקטרת, וכד'. העמודה השלישית והרביעית מתארות את התפלגות הרגלי העישון בקרב גברים, כאשר העמודה השלישית מציגה את השכיחות והרביעית את השכיחות באחוזים. העמודות החמישית והשישית מתארות את התפלגות העישון בקרב נשים, כאשר העמודה החמישית מציגה את השכיחות והשישית את השכיחות באחוזים. העמודות השביעית והשמינית מתארות את התפלגות הרגלי העישון בקרב כלל הנבדקים, כאשר העמודה השביעית מציגה את השכיחות והשמינית את השכיחות באחוזים.
לדוגמא, ישנם 194 גברים שאינם מעשנים, המהווים 27.4% מהגברים במדגם, וישנן 27 נשים שאינן מעשנות, המהוות 33.8% מהנשים במדגם, ובסך הכל 221 נבדקים לא מעשנים, המהווים 28.1% מהמדגם כולו. דוגמא נוספת, ישנם 110 גברים שאין מידע לגבי הרגלי העישון שלהם, המהווים 15.6% מהגברים במדגם, וישנן 20 נשים שאין מידע לגבי הרגלי העישון שלהן, המהוות 25% מהנשים במדגם, ובסך הכל 130 נבדקים שאין מידע לגבי הרגלי העישון שלהם, המהווים 16.5% מהמדגם.
הטבלה הבאה מציגה את הרגלי העישון בכיתות השונות בבית הספר לרפואה, שהיווה את המדגם עבור המחקר.

העמודה הראשונה מייצגת את מחזור הלימודים. בעמודה השנייה רשום כמה סטודנטים היו בבית הספר בכל מחזור לימודים. בעמודה השלישית רשום לגבי כמה מתוכם יש מידע לגבי הרגלי העישון. העמודות הרביעית והחמישית מייצגות את שכיחות המעשנים הרגילים בכל מחזור לימודים, כאשר הרביעית מציגה את השכיחות והחמישית את השכיחות באחוזים. העמודות השישית והשביעית מציגות את שכיחות הלא-מעשנים באופן דומה, והעמודות השמינית והתשיעית מציגות את שכיחות המעשנים לשעבר, באותו אופן.
לדוגמא, במחזור 1948 היו 79 סטודנטים, מתוכם יש מידע על הרגלי העישון לגבי 50. מתוכם 28 (56%) מעשנים רגילים, 20 (40%) אינם מעשנים, ו-2 (45) מעשנים לשעבר.

הטבלה הבאה מציגה את התפלגות הרגלי העישון על פי גיל.

העמודה הראשונה מציגה את קבוצת הגיל, העמודות השנייה והשלישית מציגות את התפלגות הלא-מעשנים בכל קבוצת גיל (שכיחות ושכיחות באחוזים), העמודות הרביעית והחמישית מציגות את התפלגות המעשנים הכבדים (שכיחות ושכיחות באחוזים), והעמודות השישית והשביעית מציגות את התפלגות המעשנים האחרים (שכיחות ושכיחות באחוזים). העמודות השמינית והתשיעית מציגות את התפלגות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^