מנבאים של הפסקת עישון- תוצאות מסקר עישון בפולין (2009-2010)

סיכום בעברית בהיקף 503 מילים, של המאמר:

Kaleta, D., Korytkowski, P., Makowiec-Dąbrowska, T., Usidame, B., Bąk-Romaniszyn, L., & Fronczak, A. (2012). Predictors of long-term smoking cessation: results from the global adult tobacco survey in Poland (2009–2010). BMC public health, 12(1), 1020.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מנבאים של הפסקת עישון- תוצאות מסקר עישון בפולין (2009-2010)
Kaleta et al., 2012

יש חשיבות להבנת המנבאים של הפסקת העישון לצורך הבקרה על השימוש בטבק. המחקר עשה שימוש בנתונים מסקר טבק גלובלי (GATS) שנערך בפולין בשנים 2009-2010. גודל המדגם היה 7840, מתוכם 1206 שהפסיקו לעשן ליותר משנה, ו-2233 מעשנים.
הטבלה הבאה מציגה את מאפייני המעשנים לשעבר, המעשנים כיום, כאלה שלא עישנו מעולם, ושיעורי הפסקת העישון, לפי מגדר:


העמודה הראשונה מציגה את המשתנה ואת ערכיו (לדוגמא – גיל וקבוצות הגיל, השכלה ורמות השכלה). העמודה השנייה מציגה את השכיחויות בקרב גברים מעשנים לשעבר, העמודה השלישית מציגה את השכיחויות בקרב גברים מעשנים,...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^