מחקר רב תחומי על דפוסי חברות בין ילדים עם וללא לקויות למידה

סיכום בעברית בהיקף 1746 מילים, של המאמר:

Weiner, J., & Schneider, B. H. (2002). A multisource exploration of the friendship patterns of children with and without learning disabilities. Journal of Abnormal Child Psychology, 30(2), 127-142.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מחקר רב תחומי על דפוסי חברות בין ילדים עם וללא לקויות למידה
Wiener & Schneider, 2002

תקציר
במחקר נבחנו דפוסי החברות של 117 ילדים בעלי לקויות למידה ושל 115 ילדים ללא לקויות למידה בכיתות ד'-ח'. ההשוואה שנערכה הראתה כי לעומת ילדים ללא לקויות למידה, לילדים בעלי לקויות למידה היו פחות חברים הדדיים, יותר חברים עם בעיות לימודיות ויותר חברים צעירים מהם. כמו כן, נמצא כי מערכות היחסים של ילדים בעלי לקויות למידה בכיתות ד-ח' היו פחות יציבות. השוואת מדד טיב החברות הראתה כי ילדים בעלי לקויות למידה דווחו על יותר קונפליקטים במערכות היחסים שלהם, על יותר בעיות בקביעת תקפותה של החברות, ובעיות רבות ביכולת תיקון מערכות היחסים שלהם, בהשוואה לטיב החברויות של ילדים ללא לקויות למידה. הממצאים נדונו תוך התייחסות לגורמים שזוהו כמשפיעים על שיפור מערכות יחסים, כגון דמיון וקרבה, וכן לקשיים בכישורים החברתיים הנקשרים עם לקויות למידה.

מסגרת תיאורטית
המסגרת הרחבה עוסקת במאפיינים של מערכות יחסים, ובפרט באלה של ילדים בעלי לקויות למידה. מחקרים שבקשו לזהות את היתרונות שילדים מפיקים ממערכות יחסים אינטימיות עם חבריהם מנו התנהגויות וכישורים חברתיים חדשים שנרכשים וקבלת חיזוק לתקפותה של מערכת היחסים שלהם. מחקרים שעסקו בקבלה על ידי עמיתים מלמדים על היותם של ילדים בעלי לקויות למידה עזובים ודחויים ביחס לילדים ללא לקויות למידה וכן על כך שהם בודדים יותר בהשוואה לילדים ללא לקויות למידה. במחקרים אחרים נמצא שבדידות קשורה לחברויות שטיבן נמוך. המחקר הנוכחי עוסק באופן ספציפי בבחינת דפוסי ומאפייני החברויות הקרובות של ילדים בעלי לקויות למידה. המחקר נשען על הממצא לפיו יתרונות רבים יותר מופקים מקיום מערכות יחסים עם חבר קרוב, בשונה מידידות עם מכר. כמו כן, ישנה הסכמה לגבי יעילותן של תכניות התערבות שמטרתן לחזק מערכות היחסים של ילדים בעלי לקויות למידה אשר דחויים חברתית, והסכמה לגבי הצורך בבניית תכניות התערבות נוספות שיענו על המטרה הזו.
מחקרים נוספים תחת המסגרת התיאורטית הזו בקשו לעמוד על מאפייני החברויות של ילדים לקויי למידה. במחקרים שביקשו להשוות בין מספר החברים שיש לילדים לקויי למידה לעומת ילדים ללא לקויות למידה לא נמצאו הבדלים במספר החברים שיש לאותם ילדים. הדבר נכון לגבי לקויי למידה שלומדים בחינוך הרגיל וממצא דומה נמצא גם אצל לקויי למידה הלומדים בחינוך המיוחד.
הבדלים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^