מחקר אורך קצר-טווח של מקורות תמיכה חברתית שונים הקשורים לבית הספר ושביעות רצונם של בני נוער מבית הספר

סיכום בעברית בהיקף 1072 מילים, של המאמר:

Jiang, X., Huebner, E. S., & Siddall, J. (2013). A Short-Term Longitudinal Study of Differential Sources of School-Related Social Support and Adolescents’ School Satisfaction. Social Indicators Research, 114(3), 1073-1086.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מחקר אורך קצר-טווח של מקורות תמיכה חברתית שונים הקשורים לבית הספר ושביעות רצונם של בני נוער מבית הספר
Jiang et al., 2013

תקציר
בית הספר הוא סביבה חשובה להתפתחות מתבגרים. תחושת שביעות רצון מבית הספר אמורה לבטא חוויה טובה של בית הספר. כדי לבדוק תמיכה חברתית, נבדקו במחקר זה היחסים בין שלושה מקורות בית ספריים (תמיכה המשפחה בלמידה, תמיכה החברים בלמידה ויחסי תלמיד מורה), ושביעות רצון מבית הספר של המתבגרים. המשתתפים היו 547 תלמידי חטיבת הביניים מבית ספר בדרום ארה"ב אשר השלימו שאלונים על האווירה החברתית בבית הספר ושביעות הרצון מבית הספר בשני מועדים שונים, במרווח של חמישה חודשים. התוצאות הראו שתמיכה חברתית בהקשר בית ספרי מסבירה חלק נכבד מן השונות בשביעות הרצון מבית הספר של התלמידים אשר דווחה בשתי נקודות הזמן. יחד עם זאת, היה הבדל בין שלוש מקורות התמיכה החברתית. בייחוד יחסי מורה תלמיד הסבירו חלק גדול מהשונות בשביעות הרצון במדידה הראשונה והשנייה; תמיכת חברים הסבירה חלק מובהק מהשונות במדידה הראשונה; ותמיכת המשפחה תרמה באופן מובהק לשביעות הרצון במדידה השנייה. המלצות לאנשי חינוך, אנשי סיוע, פקידים ומקבלי החלטות מצורפות לאור הממצאים.

מבוא
רעיונותיה של הפסיכולוגיה החיובית הביאו לכך שבדיקות של תוצאות בית הספר על נוער וילדים יעשו על תחושה חיובית ולא על היבטים שליליים כמו ציונים נמוכים או התנהגות לא מקובלת.
בהתאם למחקר על בריאות נפשית...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^