מבנה הקהילה ופשע: בדיקת תיאוריית התפוררות הארגון החברתי

סיכום בעברית בהיקף 768 מילים, של המאמר:

Sampson, R. J., & Groves, W. B. (1989). Community structure and crime: Testing social-disorganization theory. American journal of sociology, 94(4), 774-802.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מבנה הקהילה ופשע: בדיקת תיאוריית התפוררות הארגון החברתי
Sampson & Groves, 1989

תקציר
תיאוריית ההתפוררות החברתית, שהשפיעה רבות על המחקר בקרימינולוגיה, טרם נבדקה באופן ישיר. על מנת לבדוק את התיאוריה, נבנה ונבדק מודל להתפוררות חברתית ברמת הקהילה, המתבסס על המודל המקורי של שאו ומקיי. ההשערה הכללית היא שמצב כלכלי ירוד, הטרוגניות אתנית, ניידות של התושבים, ובעיות במשפחה מביאים להתפוררות חברתית, שבתורה מגדילה את הפשע ואת העבריינות. סדר חברתי ברמת הקהילה נמדד במונחים של רשתות חברויות מקומיות, שליטה בחבורות צעירים ברחוב, ושכיחות ההשתתפות הארגונית. המודל נבחן על ידי ניתוח של 238 מקומות בבריטניה, מתוך סקר שנערך בשנת 1982 ב-10,905 משקי בית. לאחר מכן המודל נבדק שוב במדגם של 11,303 משקי בית ב-300 מקומות בשנת 1984. תוצאות שני הסקרים תומכות בתיאוריה ומראות שהשונות בין קהילות ברמת ההתפוררות החברתית מתווכת חלק גדול מההשפעה של מאפייני הקהילה על שיעורי הפגיעה מפשע ועל שיעורי הפשיעה.

מבוא
על פי תיאוריית ההתפוררות החברתית, מאפייני הקהילה (מצב כלכלי ירוד, הטרוגניות אתנית, ניידות של...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^