בדיקת אי-השתנות המדידה של התקשרות בין מדגמים של מתבגרים אמריקנים למדגמים של מתבגרים סיניים

סיכום בעברית בהיקף 738 מילים, של המאמר:

Ren, L., Zhao, J. S., He, N. P., Marshall, I. H., Zhang, H., Zhao, R., & Jin, C. (2016). Testing For Measurement Invariance of Attachment Across Chinese and American Adolescent Samples. International journal of offender therapy and comparative criminology, 60(8), 964-991.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
בדיקת אי-השתנות המדידה של התקשרות בין מדגמים של מתבגרים אמריקנים למדגמים של מתבגרים סיניים
Ren et al., 2016

תקציר
התקשרות של מתבגרים למוסדות פורמליים ובלתי-פורמליים מהווה מוקד עניין בתיאוריות בקרימינולוגיה מאז פרסום עבודתו של הירשי בשנת 1969. המחקר הנוכחי מנסה לבחון את השקילות הפסיכומטרית של המבנה העובדתי של מדדי התקשרות, בין קבוצות המייצגות את התרבות המערבית והמזרחית. נעשה שימוש בשנים-עשר משתנים על מנת להקיש לגבי ההתקשרות של המתבגרים להורים, לבית הספר ולשכונה. נערך ניתוח גורמים מאשש על מנת לבדוק את אי-ההשתנות בין כ-3000 מתבגרים סיניים ואמריקנים. התוצאות מספקות תמיכה חזקה למודל שלושת הגורמים, אך בדיקת האי-השתנות בין הקבוצות הניבה תוצאות מעורבות: מדדי ההתקשרות למשפחה הופיעו כבלתי-משתנים בין הקבוצות, אך נמצאו הבדלים מובהקים במקדמים של הגורמים של מדדי ההתקשרות לבית הספר ולשכונה. תוצאות ניתוח הרגרסיה תומכות בתוקף הניבוי של שלושת סוגי ההתקשרות.

מבוא
מאז סוף שנות ה-60 של המאה הקודמת, ההתקשרות למוסדות חברתיים רשמיים ולא...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^