כלכלה התנהגותית ומדיניות ציבורית: גישה פרגמטית

סיכום בעברית בהיקף 1136 מילים, של המאמר:

Chetty, R. (2015). Behavioral economics and public policy: A pragmatic perspective. American Economic Review, 105(5), 1-33.‏

 להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
כלכלה התנהגותית ומדיניות ציבורית: גישה פרגמטית
Chetty, 2015

תקציר
הדיון בנוגע לכלכלה ההתנהגותית, כלומר היישום של תובנות מתחום הפסיכולוגיה אל תחום הכלכלה, מוצג לעיתים קרובות כהטלת ספק בהנחות היסודיות של המודלים הכלכליים. המאמר הנוכחי מציג גישה יותר פרגמטית לכלכלה ההתנהגותית, גישה שמתמקדת בערך של הכלכלה ההתנהגותית לשפר ניבויים אמפיריים והחלטות מדיניות. המאמר דן בדרכים שבהן כלכלה התנהגותית תורמת למדיניות ציבורית: (1) הכלכלה ההתנהגותית מציעה כלי מדיניות חדשים (2) משפרת את הניבוי לגבי ההשפעה של המדיניויות הקיימות, ו-(3) בעלת השלכות חדשות לגבי רווחה. המאמר מתאר את התרומות האלה באמצעות יישום הכלכלה ההתנהגותית לחסכונות פרישה, אספקת כוח עבודה ובחירת שכונת מגורים. המודלים של הכלכלה ההתנהגותית מספקים כלים חדשים לשנות התנהגות כגון שיעור החיסכון ודרכים חדשות להעריך את ההשפעה של מדיניויות כגון מסים על ההכנסה. מודלים התנהגותיים מספקים גם הנחיות לגבי מדיניות אופטימלית שלא תהיה פטרנליסטית, באמצעות שיטות דומות לשיטות שבהן נעשה שימוש במודלים הנאו-קלאסיים. אי הוודאות של המודל לא מצדיקה שימוש במודל נאו-קלאסי אלא מספקת רציונל חדש לשימוש בעידודים התנהגותיים. מסקנת המאמר היא שימוש במאפיינים התנהגותיים, כל עוד הם עוזרים לענות על שאלות ליבה כלכליות, יכול להיות יעיל יותר מאשר תפיסת הכלכלה ההתנהגותית כתת-תחום שמאתגר את ההנחות של המודלים הנאו-קלאסיים.

מבוא
המחבר מתמקד בגישה פרגמטית, כלומר הוא אינו שואל האם הפרטים מתנהגים בצורה רציונלית או לא, אלא מתמקד בשאלה המעשית כיצד להשיג תוצאת מדיניות רצויה. לכן, הקריטריון...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^