כיצד צרכנים מחפשים ומעריכים מידע בריאותי באינטרנט? מחקר איכותני מבוסס על קבוצות מיקוד, מבחני שימושיות, וראיונות עומק

סיכום בעברית בהיקף 570 מילים, של המאמר:

Eysenbach, G., & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. British Medical Journal, 324(7337), 573-577.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
כיצד צרכנים מחפשים ומעריכים מידע בריאותי באינטרנט? מחקר איכותני מבוסס על קבוצות מיקוד, מבחני שימושיות, וראיונות עומק
Eysenbach & Kohler, 2002

מבוא
ישנם מחקרים על פעילות של צרכנים באינטרנט, אך לרוב אלה השתמשו במתודות של שאלונים וראיונות, ולא צפו בתופעה בצורה ישירה. כמו כן, יש מעט מידע לגבי האפקטיביות של קריטריונים מסוימים של איכות (בעלי האתר, מחבר הטקסטים, תדירות עדכונים) על חוויית המשתמש.

שיטה
המחקר שילב ראיונות, קבוצות מיקוד ותצפיות בעת שימוש במחשב. כמו כן בוצעו טרנסקריפציות N5 בגישת "תיאוריה מעוגנת בשדה". הנבדקים אותרו דרך מודעה בעיתון, אנשים בריאים שחיפשו מידע רפואי באינטרנט בעבר, והתקבלו לניסוי בשיטת "כל הקודם זוכה".

א. קבוצות מיקוד
שלושה קבוצות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^