יחסים בינאישיים בבית הספר ובבית והשפעתם על בריונות בבית הספר

סיכום בעברית בהיקף 667 מילים, של המאמר:

Murray-Harvey, R., & Slee, P. T. (2010). School and home relationships and their impact on school bullying. School Psychology International, 31(3), 271-295.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
יחסים בינאישיים בבית הספר ובבית והשפעתם על בריונות בבית הספר
Murray-Harvey & Slee, 2010

מבוא
ילדים מבלים חלק ניכר מחייהם בתוך כותלי בית הספר, ולכן זה חשוב שבית הספר יספק לילדים לא רק סביבה שתתמוך בלימודיהם, אלא גם בהיבטים נוספים בחייהם, למשל, תחושת הביטחון שלהם. לבריונות יש השפעה על יכולות הלמידה של הילד וגם על ההסתגלות החברתית/רגשית שלו. בריונות היא תופעה שיוצרת נזק חברתי ונפשי לשני הצדדים. לרוב, הבריון וגם הקורבן באים ממשפחות בעלות תפקוד לקוי. גם למורים יש השפעה משמעותית בזכות הקשר של המורה לתלמיד. המחקר הנוכחי בוחן מספר משתנים שנמצא שמנבאים בריונות: השתתפות בחוויה אלימה (משני הצדדים), בעיות נפשיות, ובעיות בלימודים. המחקר בוחן גם משתנים שנמצא שממתנים בריונות: תחושת שייכות למשפחה, תחושת שייכות למבוגרים מחוץ למשפחה, וציונים גבוהים. המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי היא לבחון את המידה שבה יחסים בינאישיים תומכים ומעוררי לחץ מתפקדים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^