חקירת מערכות היחסים במקום העבודה: מה אנחנו יכולים ללמוד ממחקרים ארגוניים איכותניים?

סיכום בעברית בהיקף 643 מילים, של המאמר:

Fritz, J. H. (2014). Researching workplace relationships : What can we learn from qualitative organizational studies ? Journal of Social and Personal Relations, 31(4), 460–466.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
חקירת מערכות היחסים במקום העבודה: מה אנחנו יכולים ללמוד ממחקרים ארגוניים איכותניים?
Fritz, 2014

המאמר עוסק בהתפתחות של שיטות מחקר איכותניות למחקר של מערכות יחסים במקומות העבודה, מדגיש מספר מחקרים שנערכו בנושא ומזהה מקורות שיכולים להוביל את המשך המחקר האיכותני בנושא.

מבוא
מאז סוף שנות ה-70 של המאה ה-20, המחקר בנושא מערכות היחסים במקומות עבודה התפתח בעיקר על בסיס מחקר כמותיים שבחנו את התקשורת בין הממונה לעובד, והתמקדו בנושאים כמו מערכות יחסים בין קולגות, מערכות יחסים רומנטיות במקומות עבודה, ומערכות יחסים של ידידות במקומות העבודה. בעשור האחרון, התפתחו גם מחקרים בנושאים כמו מערכות יחסים בעייתיות בעבודה, והתרומה החיובית של מערכות היחסים בעבודה לחיי העבודה. מרבית מחקרים אלה נערכו בשיטות מחקר כמותיות, אך בשנים האחרונות תחום התקשורת הארגונית כשדה מחקר מאמץ יותר גם שיטות מחקר איכותניות. במאמר זה, נסקרת התפנית האיכותנית...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^