זמני אספקה אקראיים והזמנות מזורזות במערכות מלאי מסוג Q, r

סיכום בעברית בהיקף 1158 מילים, של המאמר:

Bookbinder, J. H., & Cakanyildirim, M. (1999). Random lead times and expedited orders in (Q, r) inventory systems. European Journal of Operational Research, 115(2), 300-313.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
זמני אספקה אקראיים והזמנות מזורזות במערכות מלאי מסוג Q, r
Bookbinder & Cakanyildirim, 1999

תקציר
מחקר זה עוסק במודלים לניהול מלאי מסוג כמות-הזמנה או סוג נקודת הזמנה, הנקראים מודלי (Q, r). באופן כללי, הפרמטרים O ו-r תלויים גם בתהליך הביקוש וגם בזמן האספקה של חידוש המלאי. למרות שמחקרים רבים טיפלו בזמן האספקה כקבוע והתמקדו בביקוש לבדו, מודל (Q, r) עם זמן אספקה סטוכסטי יכול להיות אבן בניין בניהול שרשרת אספקה. שונות בזמני האספקה בין שלבים עוקבים מפריעה לעתים קרובות לתיאום שרשרת האספקה. החוקרים מתמקדים בזמני אספקה כמשתנה מקרי במערכת של שני שלבים עם ביקוש קבוע, ומפתחים שני מודלים הסתברותיים. בראשון, זמן האספקה T הוא אקסוגני. זמן האספקה נעשה אנדוגני במודל הסטוכסנטי השני על ידי פקטור זירוז t, הקבוע של הפרופורציה בין המשתנים המקריים ₸ (שהוא זמן האספקה המזורז) ו-T (זמן האספקה): ₸=tT. עבור הזמנות מזורזות, בהן t קטן מ-1, ניתן להשיג זמן אספקה נמוך יותר מהממוצע, תמורת תשלום נוסף. באופן דומה, זמני אספקה ארוכים יותר מזכים את הלקוח בהנחה כאשר t גדול מ-1. לכן, למודל השני יש שלושה משתני החלטה: Q, r, ו-t.
עבור כל מודל, החוקרים הראו שהעלות הצפויה ליחידה-זמן היא קעורה באופן משותף ביחס למשתני ההחלטה, וניתן למצוא עבורה נקודת מינימום גלובלי. כמו כן החוקרים נתנו לכך דוגמא מספרית. נערך ניתוח רגישות המתחשב בפרמטרים של העלות, והוצעו הצעות למחקר נוסף.

מבוא
במודל מסוג (Q, r), בכל פעם שרמת המלאי יורדת מתחת לרמה מסויימת r, המחסן מבצע...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^