השוואה בין מכרזים פתוחים ומכרזים סגורים: ראיות משווקי העבודה המקוונים

סיכום בעברית בהיקף 1524 מילים, של המאמר:

Hong, Y., Wang, C., & Pavlou, P. A. (2015). Comparing open and sealed bid auctions: Evidence from online labor markets. Information Systems Research, 27(1), 49-69.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
השוואה בין מכרזים פתוחים ומכרזים סגורים: ראיות משווקי העבודה המקוונים
Hong et al., 2015

נושא המאמר ושאלת המחקר
המאמר מבקש לבדוק את השפעת נראוּת הצעת המחיר (בהשוואה בין מכרזים פתוחים לסגורים) על ביצועי המכירה (מספר הצעות המחיר ועודף הקונים) בשווקי עבודה מקוונים. זאת בכדי לקבוע איזו מהפלטפורמות יעילה יותר.

סקירת ספרות קודמת
בעבר היה נהוג לחשוב שמכרזים סגורים עדיפים על מכרזים פתוחים, כיוון שהם מגדילים את נפח הצעות המחיר, ובכך מאפשרים לקוני השירות בחירה אופטימלית בין ספקי שירות שונים ומעלים את עודף הקונים. הנחה זו אינה עולה תמיד בקנה אחד עם המחקר האמפירי והתיאוריות המוצעות בתחום. להלן הסקירה הספרותית המסכמת את הממצאים המרכזיים בתחום על פי המאמר:
מחקר על שווקי עבודה מקוונים: באופן כללי הספרות בנושא התמקדה בהערכות השווי שקונים עושים להצעות מחיר, ותהליכי קבלת ההחלטות של הקונים והמוכרים בשווקים אלה. נושא זה נבחן מתוך שתי נקודות מבט מרכזיות: (1) מחקר על אופן קבלת ההחלטות של קוני השירותים. מחקרים בתחום זה הראו כי ביצועי העבר של נותני השירות מעלים את הסבירות בקניית שירותיהם גם בעתיד (2) מחקר על התנהגות נותני הצעות המחיר בשווקי עבודה מקוונים. במחקרים אלה עלה כי כאשר עלות הצעת המחיר היא בלתי זניחה, נותני שירות באיכות ירודה יעדיפו להציע הצעות מחיר על פרויקטים בעלי ערך גבוה יותר.
ספרות על מכרזים: בשנים האחרונות נחקר לעומק תחום המכרזים בפלטפורמות אינטרנטיות המאפשרות גילוי מחירים בהקשרים שונים של מסחר אלקטרוני הכוללים מכירות פומביות רגילות (כמו ב e-Bay) מכרזים על מילות מפתח (כמו ב- Google AdWords) ומכרזים קומבינטוריים. מהספרות בתחום עולה עניין גובר בעיצוב מנגנון המכירה הפומבית, התנהגויות הקשורות בהצעות מחיר ועודף קונים בפלטפורמות אינטרנטיות.
המחקר על נראות הצעות המחיר מתחלק לשני סוגים: עבודה תיאורטית ומחקר אמפירי. זרם מרכזי של העבודה התיאורטית בספרות המכרזים מתמקד באופטימליות של פורמט המכירה הפומבית (מכרזים פתוחים לעומת מכרזים סגורים) בפרדיגמות של מכירות פומביות שונות (ערך פרטי עצמאי לעומת ערך ציבורי), כלומר השוואות בין פורמטים שונים של מכירות פומביות במונחים של התנהגות של...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^