הפרקטיקה של עבודה סוציאלית עם קבוצות: גישה מערכתית. פרק 6 – שלב העבודה: תגובה לתקשורת

סיכום בעברית בהיקף 1448 מילים, של הפרק:

Heap, K. (1985). The working phase: Responding to communication. In: The practice of social work with groups: A systematic approach. Sydney: Unwin Hyman.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הפרקטיקה של עבודה סוציאלית עם קבוצות: גישה מערכתית. פרק 6 – שלב העבודה: תגובה לתקשורת
Heap, 1985

תקשורת בקבוצה
חברי הקבוצה מתקשרים במטרה לתת ולקבל מידע, להעביר לקבל מהניסיון, להדגים ולהראות גישות ודעות, לתמוך ולהשפיע אחד על השני ועוד. התוכן התקשורתי יכול להיות מילולי ולא מילולי, מודע ולא מודע ולקדם או לעכב את עבודת הקבוצה לעבר מטרותיה. על העובד, המנחה את הקבוצה, לכבד ולקחת ברצינות את דרכי העברת התקשורת בקבוצה, ולשפר באופן מתמיד את מיומנותו בהבנת ביטוייה השונים. הבנתו של העובד את דרכי התקשורת יחד עם מטרות הקבוצה יסיעו בידיו לראות ולקבוע האם הקבוצה מתפקדת טוב והאם דרכי התקשורת בה יעילים. בעזרת הבנתו זו, ורגישותו, יוכל העובד לווסת את רצונו הטבעי להיות פעיל מידי בקבוצה, דבר שעלול לפגוע בתקשורת הקבוצתית.
עיקרון "הבלימה" של פיליפס- עיקרון בסיסי זה מונע מתוך המחשבה שלחברי הקבוצה יש דברים בעלי ערך לתרום אחד לשני ולקבוצה כולה. ולכן על העובד לדעת מתי להיות פעיל ומתי לתת לקבוצה עצמה להחליט על התנהלות התקשורת בה. ידיעה זו מקורה לא רק בכבוד וביכולת לשליטה עצמית, אלא גם בהערכה מדויקת לגבי רמת התקשורת בקבוצה.
לבני אדם, מעצם היותם בני אדם, ישנם קשיי תקשורת רבים שנובעים מגורמים שונים כמו- פירוש לא נכון, רגישויות כאלו ואחרות, תפיסות סלקטיביות, ניחושים וכן, גם מזל. קשיים אלו ואחרים באים לידי ביטוי כל הזמן, ובייחוד במצבים של לחץ, חרדה וקונפליקט.
לעובד אין אחריות מלאה ויכולת להעלים את קשיי התקשורת, אך תרומתו בתחום זה יכולה להיות מכרעת, ואף להיות התרומה המשמעותית ביותר לתהליך הקבוצתי.

תקשורת לקויה
דיון או שיחה שלא מתנהלים כמו שצריך אינם תמיד תוצאה של תקשורת לקויה, אך על העובד לבחון את אופציה זו. על העובד לשאול את עצמו שאלות כמו- האם חברי הקבוצה אומרים כל מה שהם רוצים או מסוגלים להגיד? האם החרדה שמורגשת בקבוצה באה כתוצאה מתקשורת לקויה? ועוד.
תקשורת לקויה יכולה להיגרם...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^