האם אימהות משכילות מאד בוחרות במשפחות קטנות יותר?

סיכום בעברית בהיקף 1458 מילים, של המאמר:

Hazan, M., & Zoabi, H. (2015). Do highly educated women choose smaller families?. The Economic Journal, 125(587), 1191-1226.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
האם אימהות משכילות מאד בוחרות במשפחות קטנות יותר?
Hazen & Zoabi, 2014
תקציר
המאמר מציג עדויות לכך שהקשרים בין ילודה לרמת ההשכלה של האשה בארה"ב הפכו לאחרונה לקשרים פרבוליים (בצורת (U. מספר שעות העבודה של נשים עלה בהתאמה למידת ההשכלה שלהן. במודל המוצג, גידול ילדים וטיפול במשק הבית דורשים את זמן ההורים, דבר שניתן למצוא לו תחליף באמצעות שימוש בשירותים מקצועיים של טיפול בילדים ובבית. על-ידי מציאת תחליפי שוק לזמן שלהן, נשים בעלות השכלה גבוהה מסוגלות הן לגדל יותר ילדים והן לעבוד יותר שעות נוספות. החוקרים מצאו שהשינוי בעלות היחסית של טיפול בילדים הוא שהוביל לדפוס חדש זה.

1. מבוא
בשנים האחרונות חלה במדינות רבות מגמה של ירידה בילודה ובשיעורי התמותה (תופעה בשם "המעבר הדמוגרפי"). מחקרים קודמים מצאו קשר שלילי בין בחירות של הולדה ופריון לבין סממנים כלכליים עבור נשים אמריקניות, בין השנים 1826-1960. כלומר ככל שההשכלה וההכנסה היו גבוהות יותר, כך מספר הילדים ירד.
המאמר הנוכחי מראה שהקשר בין רמת ההשכלה למידת הפוריות של נשים בארה"ב בין השנים 2001-2011 הוא פרבולי (U). הדפוס הפרבולי הוא תופעה חדשה, שהופיעה לראשונה בערך בשנת 2000. על סמך ממצאי המחקר, לפיהם נשים משכילות עובדות שעות רבות יותר, עולות השאלות מה יכול להסביר את הקשר הפרבולי; ומה עשוי להבהיר את הקשר החיובי בין פוריות לשעות עבודה שנמצא בקרב הנשים המשכילות ביותר.
ההסבר של החוקרים מתבסס על השערת המרקטיזציה (Marketization hypothesis). לטענתם, נשים משכילות רוכשות שירותים לטיפול בילדים ואחזקת הבית, דבר המאפשר להן הן ללדת יותר ילדים והן לעבוד יותר שעות.
החוקרים מציעים שהמחיר היחסי של השירותים הוא משתנה מתווך, המסביר את הקשר בין פוריות לרמת השכלה. בהתאמה נמצא שבשנים 1983-2000 מחיר הטיפול בילדים הפך יקר יותר יחסית עבור נשים ללא תואר אקדמי, וזול יותר יחסית עבור נשים בעלות תואר ראשון או תארים מתקדמים.

2. דפוסי הפוריות בארה"ב לפי רמת ההשכלה.
החוקרים השתמשו בנתונים מסקר בשם...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^