ביצועים של חברות ציבוריות בהן תכניות התגמול מבוססות באופן נרחב על אופציות למניות בין השנים 1992-1997

סיכום בעברית בהיקף 754 מילים, של המאמר:

Blasi, J., Kruse, D., Sesil, J., & Kroumova, M. (2000). Public Companies with Broad-Based Stock Options: Corporate Performance from 1992-1997. Working paper.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ביצועים של חברות ציבוריות בהן תכניות התגמול מבוססות באופן נרחב על אופציות למניות בין השנים 1992-1997
Blasi et al., 2000

מבוא
מחקר זה השווה את הביצועים של חברות תגמול העובדים מבוסס באופן נרחב על אופציות למניות, לביצועים של חברות שלא הציעו לעובדיהן תכניות תגמול כאלה. לתכניות תגמול המבוססות באופן נרחב על אופציות למניות יש חשיבות למחקר בתחום הכלכלה ומנהל העסקים, כיוון שיש להן תפקיד ביצירת התאמה בין האינטרסים של העובד לאינטרסים של בעלי המניות, כיוון שהן עוזרות לארגונים להתמודד עם שוקי עבודה תחרותיים, ומאפשרים ליותר אזרחים ליהנות מהפירות של הקפיטליזם. מטרת המחקר היא לבדוק את הביצועים האובייקטיביים של תכניות מסוג זה, באופן השוואתי ולא כמחקרי מקרה כמו שנעשה במחקרים קודמים.

שיטת המחקר והגדרת המשתנים
המחקר כלל 490 חברות, מתוכן 105 חברות המציעות לעובדיהן תכניות תגמול המבוססות באופן נרחב על אופציות למניות, ו-385 חברות שזוהו כמציעות תכניות תגמול המבוססות באופן נרחב על אופציות למניות לרוב העובדים המועסקים על...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^