קריאה בשפה מבוססת על מורפולוגיה שורשית: המקרה של ערבית

סיכום בעברית בהיקף 893 מילים, של המאמר:

Abu–Rabia, S. (2002). Reading in a root–based–morphology language: the case of Arabic. Journal of Research in Reading, 25(3), 299-309.

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


קריאה בשפה מבוססת על מורפולוגיה שורשית: המקרה של ערבית
Abu–Rabia, 2002

תקציר
נסקר תהליך הקריאה בערבית כפונקציה של ניקוד והקשר המשפט. תוצאות דיוק הקריאה והבנת הנקרא נסקרות לאור קריאה בין-תרבותית, לצורך פיתוח תיאורית קריאה מקיפה יותר. פונולוגיה, מורפולוגיה, והקשר המשפט נחשבים כמשתני מפתח בהסבר תהליך הקריאה באורתוגרפיה ערבית. פונולוגיה (בצורת ניקוד) משפיעה על דיוק הקריאה, כמו גם על הבנת הנקרא, ללא תלות בגיל, ברמה, בחומר או בתנאי הקריאה. תהליך ויזואלי-אורתוגרפי התחלתי מזהה את המורפולוגיה (לדוגמא: שורשים משולשים או מרובעים של מילים בערבית), כך שמתאפשרת לאחר מכן גישה ללקסיקון המנטלי. הקשר המשפט גם הוא מהותי בתהליך הקריאה באורתוגרפיה ערבית ללא תלות ברמה, בגיל, בחומר ובתנאי הקריאה. הפונולוגיה, המורפולוגיה, והקשר המשפט בערבית מוצגים בשני מודלים מוצעים לקריאה עבור קוראי ערבית מתחילים/חלשים ועבור קוראי ערבית מיומנים.

אורתוגרפיה ערבית
עבור קוראים מתחילים בערבית נעשה שימוש בערבית הנכתבת בתוספת ניקוד, אך קוראים מיומנים יותר קוראים ערבית ללא תוספת ניקוד. שורשי המילים מכילים בדרך כלל 3-4 עיצורים, כאשר תוספת ניקוד ומוספיות נותנת להם משמעות והגיה ספציפית. הפחתת תוספות אלו בטקסט ללא ניקוד, הופכת...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^