משטרי רווחה, מדיניות תמיכה במשפחה ותעסוקת נשים לאורך מסלול חייהן

סיכום בעברית בהיקף 863 מילים, של המאמר:

שטייר, ח., לוין, נ., ובראון, מ. (2007). משטרי רווחה, מדיניות תמיכה במשפחות ותעסוקת נשים לאורך מסלול חייהן. בתוך: אדר-בוניס, מ. (עורכת) משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית: מקראה (עמ' 179-207). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. ‏

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


משטרי רווחה, מדיניות תמיכה במשפחה ותעסוקת נשים לאורך מסלול חייהן
שטייר ואח', 2007

המאמר בוחן את דפוסי התעסוקה של נשים בתקופת גידול ילדים ואת ההשלכות של דפוסים אלה על הכנסותיהן בשלבים מאוחרים יותר של החיים ב-12 ארצות מתועשות. הממצאים שמובאים כאן מלמדים שהסדרים מוסדיים מפחיתים את המחירים שנשים משלמות בגין תעסוקה חלקית ומקוטעת.
אספינג אנדרסן שדן בהקשר המוסדי במונחים כלכליים הציע טיפולוגיה של משטרי רווחה המבוססת על הבדלים במדיניות החברתית בתחומי הזכויות האזרחיות וארגון העבודה. על פיו, ניתן להבחין ב-3 דגמים של משטרי רווחה:
1. מדינת הרווחה הסוציאל- דמוקרטית שמאופיין בגישה אוניברסלית לזכויות אזרח, ברמה גבוהה של דמוקודיפיקציה ובהכללת המעמד הבינוני בתכניות חברתיות.
2. מדינת הרווחה הליברלית שמקנה ביטוח חברתי מוגבל בלבד.
3. מדינת הרווחה השמרנית-תאגידית.

גישתו לתעסוקת הנשים מתמקדת בשיעור השתתפותן של הנשים בכוח העבודה ובמימדי ההפרדה המינית בשוק העבודה. הוא טען ששלושת משטרי הרווחה יהיו שונים זה מזה במידת השתתפותן של הנשים בשוק העבודה.
בחברה כמו ארה"ב המבוססת על עקרונות השוק, הקריטריונים של השוק קובעים מי יעבוד ומי יטפל בילדים. הגברים אמורים להקדיש את מירב זמנם...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^