אמהות, נשים ועובדות: הסבר המימדים הממוגדרים של מדינת הרווחה

סיכום בעברית בהיקף 747 מילים, של המאמר:

Jordan, J. (2006). Mothers, Wives, and Workers Explaining Gendered Dimensions of the Welfare State. Comparative Political Studies, 39(9), 1109-1132.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
אמהות, נשים ועובדות: הסבר המימדים הממוגדרים של מדינת הרווחה
Jordan, 2006

תקציר
הביקורת הפמיניסטית חשפה הבדלים מובהקים בגישה של מדינת הרווחה כלפי תעסוקת נשים, שלא זוהתה על ידי גישות מהזרם המרכזי העוסקות במעמדות. בו זמנית, הסבר להבדלים מגדריים התפתח לאיטו. על ידי חקירת המקרים בצרפת, גרמניה ושבדיה, המאמר מפתח תיאוריה להתפתחות מדינת הרווחה, המקשרת את את העמדה של מדינת הרווחה כלפי נשים והמשפחה לתגובה של מדינת הרווחה לתנאי שוק העבודה במהלך תקופות קריטיות של מחסור בעובדים. שלושה מקרים אלה מציעים שישנה חליפיות (trade-off) בין התלות של הכלכלה בכוח עבודה של מהגרים, לבין שאיפה של מדינת הרווחה להסתגל לאינטרס הספציפי של אמהות עובדות. מכאן עולה האפשרות שישנו קשר בין שני נושאים שנראים לא קשורים: מדיניויות הגירה והתמיכה של מדינת הרווחה באמהות עובדות.

מבוא
הגישות הפמיניסטיות מבקרות את הגישות המבוססות על מעמד לניתוח מדיניות הרווחה, ומדגישות את האלמנטים הממוגדרים במדיניות הרווחה, שנובעים מתפיסת המשפחה באותה...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^