זיכרון לאומי והסללה אזרחית: הבדלים אתניים-מעמדיים בתהליכי זיכרון בבתי ספר תיכוניים בישראל

סיכום בעברית בהיקף 765 מילים, של המאמר:

גודמן, י. ומזרחי, נ. (2013). זיכרון לאומי והסללה אזרחית: הבדלים אתניים-מעמדיים בתהליכי זיכרון בבתי ספר תיכוניים בישראל. בתוך יונה, י., מזרחי, נ., ופניגר, י. (עורכים) פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל (עמ' 108-136). ירושלים: מכון ון ליר.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
זיכרון לאומי והסללה אזרחית: הבדלים אתניים-מעמדיים בתהליכי זיכרון בבתי ספר תיכוניים בישראל
גודמן ומזרחי, 2013

מאפייני המחקר האיכותני והאופן בו הם באים לידי ביטוי במאמר
המחקר האיכותני מאופיין בכך שמטרתו המרכזית היא להבין את המציאות האנושית, ואת הפרשנויות השונות למציאות זו. מטרתו לעזור לאנשים לספר את הסיפור שלהם, ולהבין את המשמעות שהם נותנים לאירועים ותופעות חברתיות. המחקר האיכותני הוא נטורליסטי, כלומר מתרחש בסביבה חברתית טבעית בתוך הקשר מסוים. הוא אינדוקטיבי, כלומר הידע של החוקר והמחקר של החוקר נבנה מתוך הנתונים שנאספים בשדה המחקר, ומתוך עולמם, שפתם ותפיסותיהם של המשתתפים במחקר לצורך תיאור המציאות. כלי המחקר המרכזי של המחקר האיכותני הוא החוקר, המסייע לבני אדם לספר את סיפוריהם ולהציג את המשמעויות שלהם לחוויות שאותן הם עברו בהקשר מסוים. מאפיין נוסף הוא שהמחקר האיכותני הוא תהליך, כלומר חוקר את התהליכים שעוברים על המשתתפים במחקר, ולא רק את התוצאות. מאפייני המחקר האיכותני באים לידי ביטוי במחקרם של גודמן ומזרחי (2013) בכך שמטרתו העיקרית של...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^