התפתחות תקשורתית מוקדמת בשתי תרבויות: השוואה של סביבה תקשורתית של ילדים משתי תרבויות

סיכום בעברית בהיקף 1425 מילים, של המאמר:

Lieven, E., & Stoll, S. (2013). Early communicative development in two cultures: A comparison of the communicative environments of children from two cultures. Human Development, 56(3), 178-206.‏

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


התפתחות תקשורתית מוקדמת בשתי תרבויות: השוואה של סביבה תקשורתית של ילדים משתי תרבויות
Lieven & Stoll, 2013

מבוא
אחת הסברות בנוגע להתפתחות שפה בקרב ילודים היא שרכישת שפה תלויה ביכולות קוגניטיביות כלליות המתפתחות בזמן הינקות-כמו: תשומת לב משותפת, זיהוי סימבולי, וחיקוי. יחד עם זאת המחקרים נעשו בעיקר על ילודים ממזרח אירופה ובעולם המערבי כך שבמדינות פחות מפותחות קיים מעט ידע על התפתחות יכולות קוגניטיביות אלו.
בנוסף, מאפיינים סביבתיים בעלי חשיבות רבה להתפתחות תקשורת השפה. עבור מדינות מפותחות ידוע כי יש למידת החשיפה השפעות משמעותיות. בנוסף קיימת עדות לקשר בין כמות אינטראקציות תקשורתיות פרה-ורבאליות, בין הילד למבוגר-לבין התפתחות אוצר המילים. אך מעט ידוע לגבי מגבלות שונות הקשורה לתקשורת. במאמר הנוכחי, חוקרים במשך תקופה ארוכה אספקטים שונים של התפתחות תקשורתית וסביבה של 2 קבוצות ילדים אשר גדלים בתרבויות שונות. קבוצה אחת בנפאל וקבוצה שניה בגרמניה. 2 קבוצות השונות תרבותית מאפשרות לחקור את ציר הזמן בו מתפתחת התנהגות תקשורתית ולבדוק הבדלים בין תרבותיים.
מספר מחקרים בנושא מצביעים על כך שגם סוג האינטראקציה התקשורתית וגם כמות הדיבור שמוכוון לילדים מאד שונה בין תרבויות. מחקרים של מעמד ביניים באזורים מפותחים מצביעים כי מתייחסים לילדים כ"סוכנים" (agents) מלידה. דבר המביא לאינטראקציה תקשורתית מרובה ודיבור עם תינוקות בשנת חייהם הראשונה. יחד עם זאת מחקרים על תרבויות מאד שונות מצביעים שלפחות בחלק מהתרבויות קיימת אינטראקציה תקשורתית מינימאלית בין מבוגר לתינוק, וגם קיים מעט מאד דיבור מוכוון מצד המבוגר "child directed speech". –הסיבות לכך הן מגוונות. למשל בתרבויות מסוימות מקובל כי הדאגה לילד תתבצע על ידי ילדאח גדול יותר ולא על ידי ההורה, ישנן תרבויות המאמינות כי התינוק מאד שברירי ועליו להימנע מכמות גדולה של גירויים.
המשמעות של רמות נמוכות של אינטראקציה פרה לינגוואלית עם תינוקות תלויה בנקודת המבט...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^