השפעת תמיכה של הורים על רמת החיים של ילדים נשואים

סיכום בעברית בהיקף 1050 מילים, של המאמר:

סמיונוב, מ. ולוין-אפשטיין, נ. (2007). השפעת תמיכה של הורים על רמת החיים של ילדים נשואים. בתוך: אדר-בוניס, מ. (עורכת) משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית: מקראה (עמ' 67-85). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. ‏

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


השפעת תמיכה של הורים על רמת החיים של ילדים נשואים
סמניוב ולוין-אפשטיין, 2007

המאמר מתמקד בהשפעת צורות שונות של תמיכת הורים (תמיכה כספית, רכישת דירה, מימון לימודים וכו') על רמת חיים (בעלות על מוצרים חומריים) של ילדים נשואים. הממצאים של המחקר מצביעים כי למשפחות שנהנו מתמיכה נרחבת סיכוי גבוה יותר לקיים רמת חיים גבוהה מעבר למקורותיהן החברתיים ולתגמוליהן בשוק העבודה. כלומר ניתן לומר כי תמיכות הורים לא רק מעבירות את האי שיוויון הכלכלי מדור לדור, אלא אף מגבירות אותו.
במחקרים קודמים החוקרים הכירו בתפקיד שממלאים משאבי המשפחה בתהליך הריבוד, אך לא התמקדו בהשפעה של העברות משפחתיות מדור לדור על האי שיוויון החברתי –כלכלי.
במרבית מחקרים על רכישת סטטוס וניעות חברתית היה דגש של השכלת האב ושל הסטטוס התעסוקתי שלו על ההישגים ההשכלתיים ועל התוצאות בשוק העבודה של הצאצאים.
גישות אלו הן אינדבידואליסטיות בעיקרן, כלומר מדגישות את השפעת ההצטיינות, מיומנות והביצועים על התמורה המתקבלת בשוק העבודה ואת השפעת סטטוס ההורים על משתנים אלה. הן אינן בוחנות כמעט את השפעות תמיכת ההורים או את הסטטוס של הצאצאים על פי רמת החיים והרווחה הכלכלית שלהם.
מטרת מאמר זה היא התמקדות בשתי סוגיות:
1. בחינת השפעת ההעברות הבין-דוריות של משאבים חומריים על הרווחה הכלכלית.
2. בחינת מיקומה של המשפחה במערכת הריבוד לא רק על פי התוצאות בשוק העבודה, אלא גם על פי הבעלות על מוצרים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^