גבולות של עבודה סוציאלית או עבודה סוציאלית של גבולות? / אבוט

סיכום בעברית בהיקף 687 מילים, של המאמר:

Abbott, A. (1995). Boundaries of social work or social work of boundaries?. The Social Service Review, 69, 545-562.

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


גבולות של עבודה סוציאלית או עבודה סוציאלית של גבולות?
Abbott, 1995

המאמר עוסק בהתפתחות ההיסטורית של תפיסות לגבי עבודה סוציאלית כתחום מקצועי. בתחילת המאמר מוצגת הגישה הפונקציונאליסטית, שרואה את מקצוע העבודה הסוציאלית כמקצוע שקיים ביחס לתפקודם של מקצועות אחרים במשק. קשיים בהגדרת המקצוע לפי גישה זו מובילים לתפיסה שנייה שמגדירה את העבודה הסוציאלית בגישה אקולוגית, שבה התחום המקצוע של עבודה סוציאלית מגן על עצמו מפני מערכות של מקצועות אחרים. הניסיון להסביר את התפתחותו של התחום המקצוע של עבודה סוציאלית בהתאם לגישות אלה מביא לפיתוחה של גישה נוספת, שמתייחסת להתפתחותו של מקצוע העבודה הסוציאלית כתחום שעוסק בגבולות. גבולות בין קבוצות חברתיות, וגבולות המקצוע עצמו. שלוש הגישות המתוארות מציגות היבטים שונים של המקצוע, ושלבים שונים בהתפתחותו. בחלק האחרון של המאמר, מוצגות התחזיות לעתיד של המחבר לגבי התפתחות המקצוע.
המאמר מתואר בגוף ראשון על ידי המחבר שהתפתח באופן...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^