מקצוע הרפואה: מחקר על הסוציולוגיה של ידע נרכש, פרק 2: ארגון פוליטי ואוטונומיה פרופסיונלית

סיכום בעברית בהיקף 1427 מילים, של הפרק:

Friedson, E. (1988). Political Organization and Professional Autonomy. In: Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge (pp. 23-46). Chicago: The University of Chicago Press.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מקצוע הרפואה: מחקר על הסוציולוגיה של ידע נרכש, פרק 2: ארגון פוליטי ואוטונומיה פרופסיונלית
Friedson, 1988

בפרק הראשון ראינו איך בית ספר לרפואה באוניברסיטה של ימי הביניים הניח את היסודות להתפתחותם של מאפיינים ברורים לפיהם ניתן היה לזהות קבוצה של עובדים מסוימים, וגם יצר קבוצה תעסוקתית בעלת מודעות עצמית אשר חלקה עבר משותף של הכשרה. בהינתן חשיבות רבה ללמידה גבוהה בעיני האליטה של התקופה, הרופאים של האוניברסיטה קיבלו תמיכה של המדינה. לכן הרופאים התחילו לפתח שליטה רשמית על עבודתם, שליטה אשר נהפכה להיות פעילה בצורה מלאה ברגע שנהייתה אטרקטיבית לאוכלוסייה.
יסוד השליטה של הרפואה על תחום העבודה שלה הוא בפירוש פוליטי מטבעו. תמיכת המדינה, היא שעזרה בביסוס והמשך הקיום של עליונות הפרופסיה. לפרופסיה יש נציגים ארגוניים ואינדיבידואליים רשמיים. השליטה של הפרופסיה על עבודתה נוצרת דרך האינטראקציה בין נציגים רשמיים של הפרופסיה ונציגים רשמיים של המדינה.
הפרופסיה עדיין כפופה לריבונות המדינה אך בכל זאת ניתן לפרופסיה מידה לא מובטלת של אוטונומיה. בפרק זה המחבר מנסה לחקור את המידה שבה שמדינה יכולה להגביל את האוטונומיה של הפרופסיה על ידי התלות שלה במדינה.
ישנם שני מימדים של אוטונומיה: אחד קשור לטכנולוגיה, לשיפוט מושכל וטכניקה, והשני קשור למנהגים, הערכים וההרגלים הבסיסיים של הפרופסיה.
בקונטקסטים פוליטיים מגוונים המדינה משאירה בצורה אחידה את השליטה במימד הטכנולוגי / טכני בידי האוטונומיה הרפואית. זאת בעוד שבקונטקסטים מדיניים שונים מידת האוטונומיה בפאן החברתי / כלכלי של הפרופסיה משתנה בהתאם ליחס של הפרופסיה עם המדינה.
אותה שליטה מצד המדינה איננו מפחית מהחלקים החשובים של האוטונומיה הפרופסיונאלית, ואיננו בהכרח מביא להפחתת הסטאטוס של הפרופסיה.
האלמנט שהוא בעל חשיבות עליונה ביחסים בין הפרופסיה למדינה הוא: היעדר הפיקוח ושליטה הטכנית מצד עיסוקים אחרים בחלוקת העבודה.

רפואה בארצות הברית
רפואה בארצות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^